Personalfoton på MBWs hemsida Institutionen har bestämt att publicera fotografier på all personal och alla anställda gruppmedlemmar på hemsidan. Foton på gruppledarna har redan tagits och håller nu på att läggas upp på respektive grupps sida. För fotografering av resten av personalen kommer det att finnas fyra tillfällen i maj.

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard­tavlan utanför postrummet. Skriv upp dig senast den 16 april.

Här är datum och tider:

6 maj 13.00 – 15.30

8 maj 9.30 – 12.00

20 maj 13.00 – 15.30

22 maj 9.30 – 12.00

MBW-dagar Den 19-20 november kommer det att vara MBW-dagar för alla institutionsmedlemmar – så boka in datumen i din kalender. En arbetsgrupp ledd av professor Antonio Barragan kommer att planera programmet för dagarna. Tiden kommer att vara från lunch den 19:e till lunch den 20:e.

MBW pub 11 april och MBW sommarfest 11 juni Fler datum att boka in i din kalender. Hoppas att vi ses på MBW puben nästa fredag. Och hoppas vi har lika tur med vädret för sommarfesten som vi hade förra året.

Faxmaskinen MBW har bara en faxmaskin numera, och den står i postrummet. Numret är 08-16 42 09.

MBW fika tisdagar kl. 15.00 i E5s lunchrum Glöm inte bort att komma förbi E5 på tisdagar, ta en kopp kaffe och träffa kollegor.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 14 English version 

Staff photos for the MBW website The institute has decided to publish photos on the MBW website of all employed group members and all administrative and technical staff. Photos of the group leaders have already been taken and are presently being published. There will be four photo sessions in May for the rest of the staff.

Book your time on booking sheets posted on the white board outside in the mailroom. Book your time by 16 April.

The dates and times are:

6 May 1 pm – 3.30 pm

8 May 9.30 am – 12 noon

20 May 1 pm – 3.30 pm

22 May 9.30 – 12 noon

MBW Retreat 19-20 November there will be a retreat for all MBW members so book the dates in your calendar. A work group lead by professor Antonio Barragan will plan the program for the retreat. The time will be from lunch on 19th until lunch on 20th.

MBW pub 11 April and MBW summer party 11 June More dates to mark in your calendar. Hope to see you all at the MBW pub next Friday. And hope we will be as lucky with the weather for the summer party as we were last year.

The fax machine The only fax machine at MBW is now placed in the mailroom and has the number 08-16 42 09.

MBW “fika” (coffee) Tuesdays at 3 pm in E5 lunchroom Don’t forget to come by the E5 lunchroom on Tuesday for a cup of coffee and a chat.

/ Per & Lina