· Admin/teknisk service under påsken Administrationen, disk/sterilisering och övrigt tekniskt stöd håller stängt från torsdag 2/4 (skärtorsdag) t.o.m. måndag 6/4 (annandag påsk). Tisdagen den 7 april är vi tillbaka.

·  MBW sommarfest Boka in datumet 17 juni i era kalendrar för årets sommarfest. Mer information kommer!

· Bellmansstafetten 20 augusti Gillar du löpning och vill representera MBW på Bellmanstafetten i augusti? Om det finns intresse så kommer MBW att anmäla ett eller flera lag. Varje person springer 5 km och varje lag består av 5 personer. Löpartävlingen går av stapeln vid Stora Skuggan, alltså väldigt nära campus. Anmäl ditt intresse till lina.berggren@su.se senast 15 maj.

· Fika efter MASS Med start efter MASS - seminariet den 13 april kommer MBW att bjuda på fika, ca kl.16.00 utanför föreläsningssalen. Detta ersätter MBW-fikat på tisdagar och all personal på MBW är välkomna! GLK hoppas på att detta kan bli en tradition.

· Hedersdoktorat till Barbara Cannon MBW vill gratulera Professor Barbara Cannon till hedersdoktoratet vid Buckingham Universitet, UK. Prof. Cannon mottar denna utmärkelse för sina betydande insatser inom forskningen av den bruna fettvävnadens funktion.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Petr Zouhar (grupp Cannon, Nedergaard); Adriana Contreras (grupp Samakovlis)

Gästdoktorand Lidia Ballester Tomás (grupp Ljungdahl)

Studenter Deeptha Madhavan (grupp Bengtsson); Marit Navis (grupp Sverremark-Ekström); Benedict Kuss (grupp Sverremark-Ekström)

Vi önskar er alla en trevlig påsk!

/ Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 14 English version 

· Admin/technical service during the Easter The administrative unit, the sterilisation centre and other technical support will be closed from Thursday April 2 (Maundy Thursday) though Monday April 6 (Easter Monday). Tuesday April 7 we will be back.

· MBW Summer party Mark the date June 17 in your calendars for this year’s summer party. More information will follow!

· Bellmansstafetten (the Bellman Relay) August 20 Do you fancy running and want to represent MBW on Bellmanstafetten in August? It is a relay race where each person runs 5 km, and each team consists of five runners. If there is interest, MBW will register one or several teams. The event site is at Stora Skuggan, very close to campus. If interested, send an email to lina.berggren@su.se by May 15.

·Coffee after MASS Starting with MASS seminar on April 13, MBW will sponsor “fika” (coffee), which will be served immediately following the seminar at 4 pm outside the lecture hall. The groupleader collegium hopes this will stimulate discussion and become a lasting tradition. This replaces the MBW Tuesday “fika”, meaning that ALL MBW personnel are welcome!

· Honorary doctorate to Barbara Cannon MBW would like to congratulate Professor Barbara Cannon on receiving an Honorary Doctor of Science (Honoris Causa) from The University of Buckingham, UK. Prof. Cannon receives this honor in recognition of her major contributions to research on the physiology of brown adipose tissue.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Petr Zouhar (Cannon, Nedergaard group); Adriana Contreras (Samakovlis group)

Guest PhD student Lidia Ballester Tomás (Ljungdahl group)

Students Deeptha Madhavan (Bengtsson group); Marit Navis (Sverremark-Ekström group); Benedict Kuss (Sverremark-Ekström group)

We wish you all a Happy Easter!