· Ingen sommarfest i år - I år blir det ingen sommarfest för MBW i juni. Istället blir det en uppstartsfest den 23 augusti. Uppstartsfesten kommer att kombineras med en städdag, då man hjälps åt att storstäda korridorsvis. Inbjudan kommer!

 

· Spring för MBW! – I år deltar MBW på både Vårruset och Bellmanstafetten.

Vårruset 24 maj – 5 km löpning, endast för damer. Anmäl dig till michaela.nejedla@su.se senast 22 april.

Bellmanstafetten 18 augusti – 5 km löpning, för alla. Anmäl dig till lina.berggren@su.se senast 23 juni.

 

· Spela innebandy med MBW – Om löpning inte är din grej så kan du istället (eller också) spela innebandy tillsammans med kollegor på onsdagar kl. 11-12 i Frescatihallen. Om du har några frågor eller vill veta mer kontakta Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se) eller Alice Sollazzo (Alice.sollazzo@su.se).

· Hjärt-och lungräddning 24 personer på MBW har nyligen blivit utbildade i hjärt-och lungräddning (HLR). Kursen innehöll bland annat information och praktiska övningar i HLR samt en genomgång hur man använder en hjärtstartare.

Visste ni att SU har över 50 hjärtstartare utplacerade på universitetet? Den närmaste finns i entrén till Svante Arrheniusväg 20 C. Hjärtstartaren kan vem som helst använda (det finns inga krav på utbildning), i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen. Läs mer hjärtstartare vid SU här.

· Vi vill gratulera Barbara Cannon och Jan Nedergaard som nyligen erhållit ”The American Physiological Society's Award for Scientific Reviewing” vid The Experimental Biology möte i San Diego. Priset ges för "Excellence in providing systematic, periodic examinations of scholarly advances, and provoking discussion that will lead to new research activity. It recognizes people who have written scientific reviews that have helped provide an enhanced understanding of the area of physiology."

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästforskare: Supaporn Sawadjoon (grupp Bengtsson)

Student: Rickard Hermansson (grupp Visa)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 15, 2016 English version 

· No summer party this year – This year there will be no summer party in June, instead there will be a Kickoff party, in August 23th. The Kickoff party will be combined with a cleaning day where each corridor is cleaned jointly.

 

· Run for MBW! – This year MBW participating in both Vårruset and Bellmanstaffen.

Vårruset May 24th - 5 km spring run, only for women. Please register to michaela.nejedla@su.se.  by April 22th

Bellmanstafetten August 18th - 5 km spring run for everyone. Please register to lina.berggren@su.se. by June 23th

 

· Play floorball with MBW – If you are not a runner (or if you are), you can play floorball together with colleagues on Wednesdays at 11-12 in Frescatihallen. For questions or info, please contact Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se) or Alice Sollazzo (Alice.sollazzo@su.se).

 

· Cardiopulmonary resuscitation - 24 persons from MBW have recently been trained in cardiopulmonary resuscitation (CPR). The course contained information and practical training in CPR and instructions of how to use a defibrillator.

Did you know that SU has over 50 defibrillators placed on the premises, the closest one we find in the entrance of Svante Arrheniusväg 20 C. Everyone can use the defibrillator, there are no requirements for education. There is an easy understandable instruction book in the defibrillator bag. Read more about Defibrillators at SU here.

 

· We would like to congratulate Barbara Cannon and Jan Nedergaard who recently received “The American Physiological Society's Award for Scientific Reviewing” at The Experimental Biology meeting in San Diego. This award is in recognition of “Excellence in providing systematic, periodic examinations of scholarly advances, and provoking discussion that will lead to new research activity. It recognizes people who have written scientific reviews that have helped provide an enhanced understanding of the area of physiology."

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Visiting researcher: Supaporn Sawadjoon (Bengtsson group)

Student: Rickard Hermansson (Visa group)

 

/ Per & Lina