· Ny forskargrupp Vi vill välkomna grupp Dai till MBW! Biträdande lektor Qi Dai började formellt i januari men har nu startat upp labbverksamheten här på institutionen. Gruppen består av Qi Dai och gruppmedlemmar Chun Zhang, Halszka Wysocka-Korzun och Taraneh Shirazi. Gruppen sitter i korridoren E3 södra.

Under våren kommer MBW att bjuda in alla till mingel för att välkomna den nya gruppen. Vi återkommer med datum och tid!

 

· Personaladministratör Emma Aldenstam kommer tillbaka från föräldraledighet den 2 maj. Daniel Gustafsson slutar den 10 maj.

 

· Vårruset 24 maj 30 kvinnor har anmält sig till Vårruset i slutet av maj. Roligt att så många vill vara med och representera MBW!

 

· MBW Pub Den 20 maj är det MBW Pub. Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

 

· Nya foton Nu finns nya foton publicerade på MBWs webbsida och digitala skärmarna i entrén. Här är några av bilderna som är tagna i olika labbmiljöer på institutionen.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Doktorand: Priya Gohel (grupp Engström)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 17, 2016 English version 

· New research group We would like to welcome group Dai to MBW! Assistant Professor Qi Dai formally started in January and has now started the laboratory work here. The group currently consist of Qi Dai and group members Chun Zhang, Halszka Wysocka-Korzun and Taraneh Shirazi. Group Dai will sit in corridor E3 south.

During the spring MBW will arrange mingle to welcome the new group. Date and time will be announced later.

 

· Personnel administrator Emma Aldenstam is coming back from parental leave on May 2, Daniel Gustafsson ends his employment at MBW on May 10.

 

· Vårruset May 24 30 women from MBW have signed up for the spring run in May. Great that so many want to participate and represent the department!

 

· MBW Pub May 20 Take the chance to mingle with new and old colleagues. It will be served drinks and snacks (please remember to bring cash). From 5 pm in E5 lunchroom, welcome!

 

· New photos New photos at the MBW website and the digital screens in the entrance. Here is a selection of photos taken in different labs at the Department.

      

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

PhD student: Priya Gohel (Engström group)

/ Per & Lina