· Daniel Gustafsson vikarierande personalhandläggare Emma Aldenstam kommer att vara föräldraledig från 11 maj och ett år framåt. Daniel Gustafsson kommer att vikariera som MBW’s personalhandläggare under den tiden. Daniel nås på daniel.gustafsson@su.se eller telefon 08-16 39 98.

· Introduktionsmöte för nya anställda på MBW 6 maj För dig som är ny på SU och MBW håller administrativa enheten ett introduktionsmöte 6/5 kl. 11-12. På agendan står bland annat personalsystemet Primula, information om löneutbetalningar, utlägg, semester, sjukdom, svenska socialförsäkringssystemet med mera. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig till Emma Aldenstam emma.aldenstam@su.se.

· MBW i topp på antal doktorsexamen MBW är en av de institutioner på SU som har haft flest antal disputationer per år. 2014 var det endast en institution som hade fler (det var DBB). MBW är den orangefärgade grafen i diagrammet.

· TA-personalen gjorde studiebesök på MBW Förra veckan besökte administrativa och tekniska personalen några av MBW’s verksamheter för att få inblick i forskningen. Besöket omfattade ECF, IFSU, Centrum för strålskyddsforskning, myggfaciliteten på F2 och drosophilafaciliteten på F4. Representanter för respektive verksamhet tog emot och berättade hur man arbetar.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästforskare: Roman Sidorov (grupp Theopold)

Gästdoktorand: Lynda Eneh (grupp Faye)

Student: Katrine Ingelshed (grupp Barragan)

Trevlig Valborg!

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 18 English version 

·  Daniel Gustafsson new personnel administrator Emma Aldenstam will be on parental leave from May 11 and one year on. Daniel Gustafsson will replace Emma as personnel administrator at MBW during this period. You can contact Daniel at daniel.gustafsson@su.se or phone 08-16 39 98.

· Introduction to new employees at MBW New MBW employees are invited to an introduction session on May 6, 11-12 am. The introduction will focus on administrative processes and routines such as the Primula system, salary payments, expenses, vacation, illness and insurances. Please register to Emma Aldenstam, emma.aldenstam@su.se.

· MBW in the top of numbers of dissertations MBW is one of all departments at SU who had the highest numbers of dissertations per year. Only one department had more in 2014, it was DBB. MBW is the orange graph of the diagram.

· TA-personnel made a study visit at MBW Last week the administrative and technical units made a visit to some of the department’s activities to get an insight to the research. The visit included ECF, IFSU, CRPR, mosquito facility at F2 and drosophila facility at F4. Representatives from each activity told us about their work.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Guest researcher: Roman Sidorov (group Theopold)

Guest PhD student: Lynda Eneh (group Faye)

Student: Katrine Ingelshed (group Barragan)

Trevlig Valborg!

/ Per & Lina