MBW nyhetsbrev – vecka 19, 2017 (for English version see below)

· Städdag och sommarfest 15/6 Den 15 juni kommer det att vara korridorsgemensam städdag av våra gemensamma ytor (ej labben). Korridorstöden kommer att mejla ut mer ingående information om hur städningen kommer att organiseras. Vi börjar städa kl. 13:00 och från kl. 16:30 blir det sommarfest ute på gräsmattan med mingel, buffé och trevligheter.

Glöm inte att anmäla dig till sommarfesten här: https://survey.su.se/MBW_Summerparty_2017

· Strömavbrott Planerat strömavbrott torsdag 18/5 kl. 22:00 till fredag 19/5 kl. 02:00. Vid eventuella frågor, kontakta Hasse Ask vid Akademiska Hus, tel. 08-685 76 15.

Gruppledare – se till att någon från er grupp kontrollerar att lågtemperaturfrysar och andra instrument fungerar som de ska på morgonen den 19/5.

· Engelsk introduktionsdag för nya medarbetare 30/5 Som nyanställd vid Stockholms universitet inbjuds du till en engelsk introduktionsdag (både engelsk- och svensktalande anställda är välkomna). Dagen innehåller en introduktion av SUs organisation, universitetets utbildningar och forskning. Du får även en inblick i universitetets arbete kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Den 30 maj kl. 09.00–16.30 i Nordenskiöldsalen, hus U, plan 3, i Geovetenskapens hus, Frescati. Sista anmälningsdag 19 maj, läs mer och anmäl dig här.

· MBW-fika med tårta 30/5 Våra professorer Per Ljungdahl och Uli Theopold fyller båda 60 år och detta vill MBW uppmärksamma och fira. Välkomna på tårta och kaffe, tisdag den 30 maj, kl. 15:00 i lunchrummet på E5.

· Bellmanstafetten 24/8 – dags att anmäla sig! Var med och spring i MBWs lag på Bellmanstafetten, 5 km löpning. Anmäl dig till Lina Berggren senast 11 juni.

· Vem gör vad inom administrationen Eftersom Elin Eriksson slutar på MBW den 12/5 så har arbetsuppgifterna inom administrationen fördelats om lite. På MBWs intranät finns en detaljerad lista över vem som gör vad. se länk.

Nya personer på MBW

Postdoktor: Moisés López-González (Grupp Spetz och grupp Fernández)

Doktorand: Matthias Fink (Grupp Jonas) Sandra Pålsson (Grupp Spetz)

Gästande postdoktor: Domenico Sergi (Grupp Bengtsson)

Student: Melika Hajkazemian (Grupp Mannervik)

ECF: Jeanette Melin

 

MBW newsletter – week 19, 2017 English version

· Clean-up day and Summer party June 15 On June 15 MBW will organize a clean-up day. Each corridor will co-ordinate cleaning of common areas such as kitchen, corridor and equipment room. Cleaning starts at 1 pm and at 4.30 pm we all gather on the lawn for a summer party with mingle, a buffet and drinks.

Don’t forget to register for the summer party here: https://survey.su.se/MBW_Summerparty_2017

· Planned power outage A power outage is planned for May 18 starting at 22:00 and ending May 19 at 02:00. If you have any questions, please contact Hasse Ask at Akademiska Hus, phone 08-685 76 15.

Groupleaders - Make sure someone in your group checks low temp freezers and other potentially critical instruments/apparatus when the work day starts on Friday, May 19.

· Introduction day for new employees May 30 Stockholm University invites new employees to an English introduction day. You will be introduced to the organisation and support systems. In addition, you will learn what working at Stockholm University entails, a bit about the University´s education and research, what Intercultural Communication means, as well as gain insight into our working environment, safety and security, and the environment.

May 30 at 09:00–16:30 in Nordenskiöldsalen, house U, floor 3, in Geovetenskapens hus, Frescati. Report your interest as soon as possible, but no later than May 19. Read more and register here.

· MBW-fika with cake May 30 Professor Per Ljungdahl and Professor Uli Theopold turns 60 years old and MBW invites everybody for cake and coffee to celebrate. Welcome to the E5 lunchroom at 3 pm.

· Bellmanstafetten August 24 – time to enter! Join the MBW teams at the Bellmanstafetten, 5 km running. Enter by sending an email to Lina Berggren by June 11.

· Who is doing what in the administration Since Elin Eriksson is leaving MBW on May 12, there is a new distribution of administrative tasks, see link.

· New persons at MBW

Post doc: Moisés López-González (Spetz group and Fernández group)

PhD students: Matthias Fink (Jonas group) Sandra Pålsson (Spetz group)

Visiting post doc: Domenico Sergi (Bengtsson group)

Student: Melika Hajkazemian (Mannervik group)

ECF: Jeanette Melin