Välkomna tillbaka till MBW efter alla helgdagar. Den här julen hade ovanligt många röda, lediga dagar och vi hoppas att ni är utvilade och redo att anta 2015 års uppgifter och utmaningar.

Ambitionen med det här nyhetsbrevet är ge allmän information, uppmärksamma interna och externa händelser samt välkomna nya medlemmar. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. Gamla nyhetsbrev kan läsas på MBW’s intranät.

· Klimatkompensation för flygresor Rektor har beslutat att universitetet ska klimatkompensera tjänsteresor med flyg från och med 1 januari 2015. Avgiften för klimatkompensation är 118 kronor för en enkel resa och läggs automatiskt på fakturan från BDC travel. 
Klimatkompensering utförs genom investering i av FN godkända CDM -projekt (Clean Development Mechanism).

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Enen Guo (grupp Samakovlis); Suresh Sajwan (grupp Mannervik); Lovisa Lundholm (grupp Wojcik);

Forskningsassistent Marcel Sauerbier (grupp Friedländer)

Studenter Ding Zhang (grupp Sjölinder); Julia Weikum (grupp Jonsson)

Gästforskare Alessia Loffreda (grupp Visa)

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 2 English version 

Welcome back to MBW after celebrating the season’s holidays. 2014 offered an exceptional number of “red” days off and we hope that you are ready to face the new tasks and challenges of 2015.

The ambition of the MBW newsletter is to provide general information, welcome new members and highlight internal and external events. It is published every two weeks.

·  Climate compensation for air travel The SU Vice-Chancellor has decided that all SU’s air travels shall be subject to climate compensation, starting from January 1, 2015. The fee is 118 SEK for each single trip and will be automatically added to the invoice from BDC travel. The offset is performed through investment in UN-approved CDM projects (Clean Development Mechanism).

·  New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Enen Guo (Samakovlis group); Suresh Sajwan (Mannervik group); Lovisa Lundholm (Wojcik group);

Research assistant Marcel Sauerbier (Friedländer group)

Students Ding Zhang (Sjölinder group); Julia Weikum (Jonsson group)

Guest researcher Alessia Loffreda (Visa group)

 

/ Per & Lina