Sommarsemester Det är dags att lägga in ansökningar om sommarsemester i Primula. Primula hittar du under ”Stödsystem” på SU’s Medarbetarwebb. Logga in med ditt vanliga SU lösenord.

Registrera din sommarsemester senast den 10 juni. Ansökan kommer att godkännas av respektive gruppledare.

Viktigt!

  • Om du vill vara ledig i flera perioder, gör en ansökan för varje period.
  • Datum som ligger utanför ditt nuvarande kontrakt går inte att bevilja förrän det nya kontraktet är tecknat.

 

Eva Norman - Ny ekonom i den administrativa enheten

Sedan 7 maj har den administrativa enheten en ny medlem, Eva Norman. Eva kommer att arbeta med ekonomi och uppföljningar för individuella forskares projekt. Eva har lång erfarenhet inom redovisning från både privat och statlig sektor och kommer närmast från Mittuniversitetet i Sundsvall.

Du kan nå Eva på anknytning 3676, eva.norman@su.se och i rum E531.

Vi hälsar Eva varmt välkommen till MBW!

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 20 English version 

Summer vacation It is now time to register your summer vacation in Primula. You will find Primula under “Stödsystem” at the SU Medarbetarbeta­rwebb. Use your regular SU login to enter. When you have entered you may switch language to English.

Register your summer vacation before June 10. Each group leader will approve applications.

Important!

  • If you apply for separate periods of vacation, please make one registration for each period.
  • Dates beyond the last day of your contract cannot not be approved until your new contract is signed.

 

Eva Norman - new Financial Officer at the administrative unit

Since May 7, the administrative unit has a new member, Eva Norman. Eva will handle the finances and follow-ups of individual researchers projects. Eva has a long experience as an accountant in both private and state sector. Mittuniversitetet in Sundsvall was Eva’s last employer.

Eva can be reached on phone 3676, eva.norman@su.se and in room E531.

We wish Eva warm welcome to MBW!

 

/ Per & Lina