Ny biträdande lektor 1 januari 2016 börjar Qi Dai på MBW som biträdande lektor inom integrativ biologi. Qi Dai kommer närmast från Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Developmental Biology Program, New York.

· MBW sommarfest Den 17 juni är det dags för årets sommarfest! Vi kommer precis som föregående år vara här på SU, ute på gräsmattan bakom G-salen. Vi börjar med en fördrink kl. 17 som följs av en härlig sommarbuffé. Sedan finns det möjlighet att spela spel (kubb och boule) eller gå en tipspromenad. Anmäl dig via denna länk: https://sunet.artologik.net/su/MBWsummerparty2015   

· Nätverk för medföljande till internationella forskare Stockholms Akademiska forum (Staf) håller i ett nätverk för medföljande till internationella forskare och gästforskare i Stockholm. Under de kommande veckorna anordnar de olika aktiviteter och kurser för nätverkets medlemmar, läs mer.

· Återvinningsrum F5 MBW har nu ett nytt återvinningsrum (F550) som ligger på våning 5 i F-huset. Där finns behållare för återvinning av papper, metall, plast, glas, kartong och elektronik.

· Tänk på miljön – släck lampan Arbetsmiljö – och miljögruppen vill påminna alla att släcka lampan när man är sista person att lämna ett rum. Det är ett av våra mål i MBWs miljöhandlingsplan 2015.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor: Michael Thorpe (grupp Barragan), Elpidoforos Sakkas (grupp Samakovlis)

Student: A Alakesh (grupp Mannervik), Benedetta Pelosi (grupp Åström)

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 21 English version 

· New Assistant Professor January 1th 2016 Qi Dai will start at MBW as a new Assistant Professor in Integrative biology. Qi Dai has been recruited from her current position at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Developmental Biology Program, New York.

· MBW Summerparty On June 17 it’s time for this year’s summer party! We will like last year be here at SU, outside at the lawn behind G-salen. We will start with a drink at 5 pm, followed by a summer buffet. After there will be an opportunity to play different games or going for a quiz walk.

· Network for partners to international researchers Stockholm Academic Network (Staf) is a network for partners and spouses to international researchers and visiting scholars at the universities of Stockholm. During the coming weeks Staf have several events for members to choose from, read more.

· Recycling room F5 MBW has now a recycling room (F550) located at fifth floor in the F-building. There are containers for recycling of paper, metal, plastic, glass, cardboard and electronics.

· Energy Saving reminder – turn off the light The group of Occupational safety and Environment board wants to remind everyone at MBW to turn off the lights when you are the last to leave a room. This is one of the goals in MBWs environmental action plan 2015. Save energy to save the environment!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post doc: Michael Thorpe (group Barragan), Elpidoforos Sakkas (group Samakovlis)

Student: A Alakesh (group Mannervik), Benedetta Pelosi (group Åström)

/ Per & Lina