· MetaSUB topsar Stockholms tunnelbana MBW’s forskargrupper Udekwu och Ljungdahl ingår i det internationella projektet MetaSUB som samlar in prover och kartlägger mikroorganismer i tunnelbanan. Projektet är ett samarbete med Stockholms läns landsting och SL.

Den 21-22 juni genomförs nästa provtagning vid samtliga tunnelbanestationer i Stockholm, totalt 100 stationer. Är du intresserad av att hjälpa till vid nästa provtagning? Anmäl intresse till Klas Udekwu, klas.udekwu@su.se. Alla volontärer får en biobiljett. Läs mer om projektet här.

 · Uppdaterad namnskylt vid dörren Om ni vill ha en uppdaterad namnskylt vid dörren skicka ett mejl med namn på alla personer som sitter i rummet och rumsnummer till Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se).

· Grafiska mallar för SU Du vet väl att SU har många hjälpmedel för att göra snygga presentationer? Nästa gång du presenterar en poster eller håller ett seminarium kan du använda mallarna som finns på SU’s webbsida under rubriken ”verktyg för visuell identitet” Där finns både en Mediabank (med bilder, logotyper, mallar, presentationsmaterial och andra underlag för nedladdning) och ett produktionsverktyg (där du kan producera ditt material).

Här hittar du verktygen www.su.se/visuellidentitet/verktyg Alla medarbetare på Stockholms universitet har tillgång till verktyget via sitt universitetskonto, med användarnamn och lösenord.

Har du har några frågor, kontakta: visuellidentitet@su.se.

· Grillkväll 10 juni Fredag den 10 juni anordnar pubgruppen grillfest. Det kommer att grillas hamburgare (vegetariskt alternativ finns) och serveras rosévin. Kom och mingla med gamla och nya kollegor! Glöm inte att ta med kontanter. Om vädret tillåter ses vi utomhus på gräsmattan utanför G-salen, som vanligt från kl. 17.00.

· Många MBW-tjejer sprang Vårruset Närmare 30 tjejer från hela MBW representerade institutionen på Vårruset som gick av stapeln vid Frescati den 24 maj. Alla sprang eller joggade 5 km och efteråt blev det picknick i gröngräset.  Det var också premiär för MBW’s nya löpartröja.

· Var med och spring Bellmanstafetten 18 augusti På Bellmanstafetten får alla vara med och springa – både tjejer och killar. Varje lag har 5 löpare som springer 5 km var. Förra året hade vi två lag. I år hoppas vi på minst tre lag. Ju fler vi blir desto roligare! Anmäl dig till Lina Berggren lina.berggren@su.se senast den 23 juni. Alla deltagare får en snygg MBW löpartröja.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Anna Höbinger (grupp Lindås), Mohammed El Hadi Sqalli (grupp Lindås)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 22, 2016 English version 

· MetaSUB Sampling Stockholm Subway Researchers Klas Udekwu and Per Ljungdahl with their research teams at MBW belong to the MetaSUB consortium, sampling, identifying and visualizing microorganisms in the subway systems worldwide. At June 21-22 they will take samples from all subway stations in Stockholm, totally 100 stations. Are you interested to collect samples as a volunteer? Please contact Klas Udekwu, klas.udekwu@su.se. All volonteers will get a movie ticket. Read more about the project here

· Updated door labelling If you want an updated door labelling in front of your office please send an email with the names of all the people sitting in the room and room number to Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se).

· Graphic templates for SU Did you know that SU have a tool to produce graphic presentations? Next time you present a poster or hold a seminar, you can use the templates available on the SU's website at “Tools for Visual Identity”. There is a Media bank (with pictures, logos, templates and presentations for downloading) and a Production tool, where you can produce your material.

Here you will find the tools www.su.se/visuellidentitet/verktyg.  All employees at Stockholm University have access to the tool through its university account with a username and password.

Do you have any questions, please contact: visuellidentitet@su.se.  

· BBQ June 10th Friday June 10th the MBW Pub team will organize a BBQ. It will be served hamburgers (also vegetarian) and rosé wine. Take the chance to mingle with new and old colleagues! Please remember to bring cash. If the weather is nice we will be at the lawn outside G-salen, from 5 pm.

· Many women from MBW participated in Vårruset Nearly 30 women represented MBW in Vårruset held at Frescati May 24th. All participants ran 5 km and afterwards we had a picnic together. It was also the premiere of MBW's new running shirt.

 

· Sign up for the Bellman relay August 18th The Bellman relay is a relay race for both women and men, where each person runs 5 km and each team consists of five runners. Take the chance to represent MBW, sign up by sending an email to Lina Berggren, lina.berggren@su.se (at latest June 23th). All participants receive a MBW running shirt!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Anna Höbinger (Lindås group), Mohammed El Hadi Sqalli (Lindås group)

 

/ Per & Lina