MBW nyhetsbrev – vecka 24 (for English version see below)

Tack alla som kom på sommarfesten i går kväll! Ni bidrog alla till den trevliga och avslappnade stämningen – samt till känslan av att vi är en stor gemensam institution. Och vilken tur vi hade med vädret! I dag regnar det igen.

Vinnare i tipspromenaden Resultaten i tipspromenaden på sommarfesten varierade från 4 rätt upp till 10 rätt, av 12 möjliga. Genomsnittet var 7 rätt. Vinsten delas mellan tre personer: Claudia Queiroz, Mats Holmberg och Yeneneh Haileselassie. Grattis! Priset är varsin MBW t-shirt som ni är välkomna att kvittera ut hos Robert Csikasz. De rätta svaren finns i den bifogade filen.

Ny labbtekniker Ingela Ekstrand heter MBW’s nya labbtekniker som ska ersätta Görel Lindberg och Ingabritt Olausson i E-huset när de går i pension den 30 juni. Ingela har redan börjat arbeta hos oss och vikarierar denna vecka för Irina Sabanova i F-huset. Från och med nästa vecka finns hon i E-huset men även senare under sommaren kommer hon att arbeta i F-huset. Vi hälsar Ingela varmt välkommen!

Förändringar i det administrativa stödet Eftersom Magdalena Hernow slutar idag har det administrativa stödet till fd. WGI’s forskargrupper delats upp mellan andra medarbetare.

Christina Jansson kommer att stödja Mattias Mannerviks, Stefan Åströms och Christos Samakovlis grupper (plus de som hon redan idag stödjer).

Gelana Yadeta kommer att stödja Claes Andreassons, Per Ljungdahls, Marita Troye-Blombergs grupper, samt Jan Nedergaards, Barbara Cannons, Tore Bengtssons, Anders Jacobssons grupper.

Marina Meyer kommer att stödja Ann-Kristin Östlund-Farrants, Roger Karlssons, Eva Severinsons och Eva Sverremark-Ekströms grupper (plus de som hon redan idag stödjer).

Respektive administratör hjälper till med handläggning av externa och interna projekt, fakturahantering, ekonomiuppföljningar, ekonomiska utlägg (inkl. friskvårdsersättning), nycklar och larmkort till nyanställda, stöd vid disputationer med mera. Vänd dig i första hand till honom/henne. Ifall han/hon inte kan hjälpa dig så hänvisar han/hon dig vidare.

Ny faktureringsadress (igen) + kvitton tejpade på alla fyra sidor Fen påminnelse om att kvitton som ni lämnar in ska vara fasttejpade på alla fyra sidor. Annars kommer de i retur från scanningföretaget. Vi har också fått en förändring på faktureringsadressen (igen). Så här ska den se ut:

Stockholms universitet

465 MBW

Postbox 50741

202 70 Malmö

Ref. ditt namn/gruppledarens namn

Innebandy på onsdagar kl 11-12 Den 14 augusti startar innebandyspelet i Frescatihallen igen. För dig som inte redan känner till det så har MBW en bokad tid för innebandy varje vecka – onsdagar kl 11-12. Alla som tillhör MBW är välkomna att vara med och spela. Om du har frågor kan du vända dig till Nevin Witman eller Alice Sollazzo.

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 24 English version 

Thanks to all of you who came to the summer party! You all contributed to the good and relaxed atmosphere – and to the feeling that we are a big united institute. And we were really lucky about the weather. Today it is raining again.

·      Winner of the tipspromenad The result of the summer party tipspromenad varied from 4 to 10 points out of 12. The average was 7 points. We had three winners: Claudia Queiroz, Mats Holmberg och Yeneneh Haileselassie. Congratulations! The prize is a MBW t-shirt, which you are welcome to pick up at Robert Csikasz office. The right answers are will be found in the attached file.

 New lab technician Ingela Ekstrand is MBW’s new lab technician who will replace Görel Lindberg and Ingabritt Olausson in the E house when they retire on June 30. Ingela has already started her work here. This week she is replacing Irina Sabanova in the F house. Starting from next week Ingela will be in the E house but later during the summer she will again be taking care of the F house. We which Ingela warmly welcome!

Changes in the administrative support Since Magdalena Hernow is leaving MBW today, the administrative support of ex-WGI groups been divided between other members of the administrative staff.

Christina Jansson will be supporting the groups of Mattias Mannervik, Stefan Åström and Christos Samakovlis.

Gelana Yadeta will be supporting the groups of Claes Andreasson, Per Ljungdahl, Marita Troye-Blomberg, Jan Nedergaard, Barbara Cannon, Tore Bengtsson and Anders Jacobssons.

Marina Meyer will be supporting the groups of Ann-Kristin Östlund-Farrants, Roger Karlsson, Eva Severinson och Eva Sverremark-Ekström.

Each administrator respectively helps with the handling of extern or intern projects, invoices, economic follow-ups, economic claims (including friskvårdsersättning), keys and cards to new staff, help around dissertations, among other things. If you need help, please contact the above persons.

New invocing address (again) + receipts have to be taped on all four sides FA reminder that all receipts that you are handing in have to be taped on all four sides. Otherwise, they will come in return from the scanning company.

We have (again) got new invocing address. This is what it should look like:

Stockholms universitet

465 MBW

Postbox 50741

202 70 Malmö

Ref. ditt namn/gruppledarens namn

Innebandy Wednesdays at 11-12 On August 14 the innebandy game at Frescatihallen will start again. If you do not already know, MBW has a weekly time booked for playing innebandy- Wednesdays at 11-12. Everybody at MBW is welcome to join the game. If you have any questions you can contact Nevin Witman or Alice Sollazzo.

 

/ Per & Lina