·  Ansvarig prefekt under sommaren Under prefekt Per Ljungdahls frånvaro ersätts huvudansvaret för institutionen enligt följande:

Ann-Beth Jonsson: 29 juni-6 juli, 20-22 juli, 2-11 aug, 29 aug-3 sept

Ann-Kristin Östlund Farrants: 25-27 juli

 

· Påminnelse Golvvård

Vecka 29 och 30 är det dags för den årliga golvvården. I år ska både labben, korridorerna och kontoren rengöras.

  • Vecka 29 (18-22 juli): E3 och E5
  • Vecka 30 (25-29 juli): F5, F4 och F3

Exakt dag då varje korridor städas anslås på dörrarna några dagar i förväg. Om du är på plats den aktuella veckan får du gärna plocka undan saker från golvet så städningen blir enkel, om möjligt tömma rummet på allt flyttbart, dvs. på stolar, hurtsar mm.

Om det är något rum som inte ska ha golvvård, var god sätt upp ett anslag med följande text:

”Rum nr. ___ Ingen städning under vecka 29 och 30/No cleaning during week 29 and 30”, samt informera Heinrich von Fircks. heinrich.vonfircks@su.se, tel. 08-16 29 13.

 

· Administrativ och teknisk service under sommaren Under sommaren kommer det finnas begränsat administrativt och tekniskt stöd. I administrationen kommer det vara minst en person som arbetar under hela sommaren. På tavlan i sekretariatet kommer det att finnas ett schema med vem av administratörerna och korridorstöden som arbetar vilka dagar.

Felanmälningar av lokaler och andra tekniska problem, mejla till service.mbw@su.se

 

· IT-support under sommaren Sista dagen för ordinarie IT-support blir tisdag den 7 juli. Björn Palmgren är tillbaka den 1 aug och Bengt Hall och Gunnar Jacobson är tillbaka den 16 aug.

Vid akuta ärenden kontakta Bengt Hall, bengt.hall@su.se eller SU’s Helpdesk, tel. 1999 eller helpdesk@su.se.

 

· Rumsbokning i Outlook Nu finns instruktioner hur man bokar rum på MBW i Outlook (instruktioner för både Mac och PC).

· Ny jämlikhets- och jämställdhetsplan för MBW MBW har tagit fram en jämlikhets- och jämställdhetsplan för perioden 2016-2018 som nyligen beslutades av institutionsstyrelsen. Just nu finns planen enbart på svenska, men inom kort finns den även på engelska. Dokumentet hittar du på intranätet,här.

 

· Ventilationsarbeten v.30-33 Under sommaren kommer värmebatterier till tilluftsfläktarna i källaren att bytas ut i hus E och F. Vilket innebär att ordinarie tilluftsfläktar inte kommer kunna leverera den mängd tilluft som lokalerna behöver. Tillfälliga vädringsfönster kommer att sättas upp under arbetet för att förse lokalerna med tillräckligt med luft. På glasdörrarna vid varje våningsplan finns mer information om arbetet samt en tidsplan. Vid frågor om arbetet, kontakta Heinrich von Fircks, heinrich.vonfircks@su.se, tel. 08-16 2913.

 

· Öppna lunchställen under sommaren Under sommaren är det många lunchrestauranger vid universitetet som stänger, här är en lista på de restauranger som är öppna: se lista här.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskare: Bo Lindberg (grupp Engström)

Student: Fatos Aydemir (grupp Mannervik)

 

Nästa nyhetsbrev kommer i augusti, vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

 

/Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 26, 2016 English version 

· Head of department during the summer period During the absence of head of department Per Ljungdahl, the head responsibility for the department will be as follows:

Ann-Beth Jonsson: June 29 - July 6, July 20 - 22, Aug 2 - 11, Aug 29 - Sept 3

Ann-Kristin Östlund Farrants: July 25 – 27

 

· Administrative and technical service during the summer period During summer there will be a limited administrative and technical support at MBW. In the administrative unit there will be at least one person working during all summer. You can find a list of who is working each week in the secretariat.

To report technical problems that need to be handled, send an email to: service.mbw@su.se

 

· IT support during summer period Last day for regular IT support-day will be on Tuesday July 7th. Björn Palmgren will be back Aug 1st and Bengt Hall and Gunnar Jacobson will be back Aug 16th.

For urgent matters please contact Bengt Hall, bengt.hall@su.se, or SU Helpdesk, phone 1999, helpdesk@su.se.

 

· Book a room in Outlook Here you find instructions how to book a room at MBW via Outlook (for both Mac and PC).

Instructions for Mac, see here.

Instructions for PC, see here.

 

· New gender equality and equal opportunity plan MBW has recently approved a new Gender equality and equal opportunity plan for 2016-2018. The document will soon be translated into English. You can find the document at MBW internal site, here.

 

· Reminder floor care The yearly cleaning of the floors will be during week 29 and 30 respectively. The labs, the corridors and the offices will all be cleaned this year.

Week 29 (18-22 July): in E3, E5  

Week 30 (25-29 July): F5, F4 and F3

Exact date for each corridor will be posted a few days before the cleaning.

If you are here the particular week, please clear up your room and move out all movable furniture’s, ie. chairs, small tables, drawer units etc, so it is easy for the cleaning staff to do their job.

If you do not want cleaning of certain rooms/areas, please put up a note text "Room nr. _____ Ingen städning under vecka 29 och 30/ No cleaning during week 29 and 30" and inform Heinrich von Fircks of this, heinrich.vonfircks@su.se, ph 08-16 29 13.

 

· Ventilation work week 30-33 During the summer heat batteries to supply air will be replaced (located in the basements) in building E and F. Work that could affect your business when the fans for supply air will be shut down. In order to ensure the availability of fresh air into your working spaces, a number of ventilation windows will become the main supply of incoming air during the time of the work process. Information about selected ventilation windows will be found on the glass doors at every floor. If you have any questions, please contact Heinrich von Fircks, Heinrich.vonfircks@su.se, ph. 2913.

 

· Restaurants open in the summer During the summer many restaurants at campus are closed. These are the restaurants that we know are open at or nearby the campus area, see list here.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Researcher: Bo Lindberg (Engström group)

Student: Fatos Aydemir (Mannervik group)

 

This is the last newsletter of this term. Best wishes for a relaxing summer, see you in August!

 

/ Per & Lina