· Ny företagshälsovård Stockholms universitet har tecknat avtal med Feelgood företagshälsovård AB som ny leverantör av företagshälsovård till universitetets anställda. Avtalet träder i kraft den 1 augusti i år. Feelgood har i liknande tjänsteutbud som tidigare Avonova hade. Läs mer om nya avtalet och Feelgood här.

· Bellmanstafetten 20 augusti Vid Bellmanstafetten kommer MBW att representeras av två starka lag:

Lag X: Anna Masser, Per Ljungdahl, Mattias Engelbrecht, Eva Norman, Kicki Ryman

Lag Y: Mikaela Behm, Marie Öhman, Marcel Sauerbier, Lina Berggren, Linda Westermark

Var med och heja på våra lag! MBW bjuder på picknick för alla som anmäler sig som supporters, anmäl dig till: lina.berggren@su.se

· Ny gästprofessor den 1 oktober börjar Lisa Ranford-Cartwright som gästprofessor vid MBW. Ranford-Cartwright kommer från University of Glasgow och forskar kring malaria.

· Ny biträdande lektor Kristina Jonas har tackat ja till tjänsten som biträdande lektor inom integrativbiologi (med fokus på gen-miljöinteraktioner). Jonas kommer närmast från universitetet i Marburg och börjar på MBW 1 mars 2016.

· Ny jämlikhets- och jämställdhetsplan Stockholm universitet har tagit fram en ny jämlikhets- och jämställdhetsplan för 2015-2017, se här.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer: Carina Olivera (grupp Barragan), Petr Zouhar (grupp Cannon/Nedergaard)

Forskningsingenjör: Inna Biryukova (grupp Friedländer)

Gästdoktorand: Kajsa Noyan (grupp Spetz)

Nästa nyhetsbrev kommer i augusti, vi önskar er alla en riktigt skön sommar!

______________________________________________________

MBW newsletter – week 27 English version 

· New agreement with health care provider Stockholm University has signed an agreement with Feelgood företagshälsovård AB as the new provider of occupational health care services for University employees. The service will start 1 August this year, and is similar to that of Avonova. Read more about the new agreement and Feelgood here.

· The Bellman Relay August 20 At the Bellman Relay MBW will be represented by two strong teams:

Team X: Anna Masser, Per Ljungdahl, Mattias Engelbrecht, Eva Norman, Kicki Ryman

Team Y: Mikaela Behm, Marie Öhman, Marcel Sauerbier, Lina Berggren, Linda Westermark

MBW invites supporters to a picnic after the race. Register your participation as a supporter to: lina.berggren@su.se

· New Guest Professor October 1th Lisa Ranford-Cartwright starts as a Guest Professor at MBW. Ranford-Cartwright works at University of Glasgow and doing research into malaria.

· New Assistant Professor March 1th 2016 Kristina Jonas will start at MBW as a new Assistant Professor in Integrative Biology (with a focus on gene-environment interactions). Jonas has been recruited from her current position at University Marburg.

· New gender equality and equal opportunity plan Stockholm University has recently published a new Gender equality and equal opportunity plan for 2015-2017; see here (only in Swedish).

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post docs: Carina Olivera (Group Barragan) Petr Zouhar (grupp Cannon/Nedergaard)

Research engineer: Inna Biryukova (Group Friedländer)

Guest PhD: Kajsa Noyan (group Spetz)

The next newsletter will be sent out in August, we wish you all a great summer!