(for English version see below)

· Städdag och uppstartsfest 23 aug På tisdag är det dags för korridorsgemensam städdag av våra gemensamma ytor och rum (ej labben). Korridorstöden kommer att mejla ut mer ingående information om hur städningen kommer att organiseras. Vi börjar städa kl. 13:00 och från kl. 16:00 är det sedan uppstartsfest ute på gräsmattan med mingel, buffé och trevligheter.

· Stark insats vid Bellmanstafetten! I går var det dags för Bellmanstafetten och det var fyra starka lag som representerade MBW i stafetten. Målet var att lagen skulle vara så jämna som möjligt – och efter nästan 2 ½ timmes löpning skiljde bara 7 minuter mellan det första och sista laget! Lagandan vad stark och MBW’s nya löpartröjor gjorde att SU och MBW syntes tydligt. Kvällen avslutades med god picknick. Nästa år hoppas vi att vi blir ännu fler lag.

· Spela innebandy med MBW - Missa inte chansen att spela innebandy tillsammans med kollegor från MBW på onsdagar kl. 11-12 i Frescatihallen (A-hallen). Det är gratis att vara med, klubbor finns att låna och det krävs inga förkunskaper. Om du har några frågor eller vill veta mer kontakta Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se) eller Alice Sollazzo (Alice.sollazzo@su.se). Alla som deltar minst 5 gånger får en snygg MBW-tröja!

· Mall för e-postsignatur Signaturer i e-post rekommenderas följa Stockholms universitets visuella identitet och grafiska profil. Mall för signaturen hittar du här. För att använda signaturen, kopierar du in den i ditt mailprogram och ändrar till dina uppgifter.

Använd följande formateringshänvisningar:

Namn och Stockholms universitet: Verdana fet, 8 pkt
Övrigt: Verdana 8 pkt
Färg: Mörkblått
Linje: Mörkblå linje före och efter signatur

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästdoktorand: Filomena Broeskamp (grupp Büttner)

Gästforskare: Neda Keshavarzi (grupp Haghdoost)

Stipendiater: Naveena Kodipelli (grupp Åström), George Hunt (grupp Mannervik)

Studenter: Pamela Akuwudike (grupp Haghdoost), Alexandru Aanei (grupp Haghdoost) Jonas Bochem (grupp Spetz)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 33, 2016 English version

· End of summer clean-up and fall term blast off On August 23 MBW will organize a clean-up day. Each corridor will co-ordinate cleaning of common areas such as kitchen, corridor and equipment room. Cleaning starts at 1 pm and at 4 pm we all gather on the lawn for a party with mingle, a buffet and drinks.

· Great effort at the Bellman Relay! Yesterday, at the Bellman Relay MBW was represented by four strong teams. The aim was to have four equally fast teams, and after nearly 2 ½ hours of running, the difference was only 7 minutes between the first and last team! The team spirit was strong and the new MBW running t-shirts made SU and MBW visible in the crowds! The evening ended with a nice picnic meal. Next year we hope that MBW will have even more teams.

· Play floorball with MBW - Don’t miss out on the opportunity to enjoy the sport of floorball, come and play floorball together with colleagues from MBW on Wednesdays at 11-12 in Frescatihallen (Hall A). It is free, we always keep spare sticks and of course skill is not a requirement, so everyone is welcome to attend. For questions or info, please contact Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se) or Alice Sollazzo (alice.sollazzo@su.se). Everyone who participates five occasions or more will get a MBW t-shirt!

· Template for email signature Signatures in email are advised to follow Stockholm University's graphic profile. Find the template for signature here. In order to use the signature, copy it into your email program and changes to your information.

Use the following formatting:

Name and Stockholm University: Verdana Bold, 8 pt
Other: Verdana 8 pt
Color: Dark Blue
Line: Dark blue line before and after the signature

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

 

Visiting PhD student: Filomena Broeskamp (Büttner group)

Visiting researcher: Neda Keshavarzi (Haghdoost group)

Scholarship: Naveena Kodipelli (Åström group), George Hunt (Mannervik group)

Students: Pamela Akuwudike (Haghdoost group), Alexandru Aanei (Haghdoost group) Jonas Bochem (Spetz group)

 

/ Per & Lina