Välkommen tillbaka till jobbet efter semestern! Sommaren har varit fantastisk och hoppas att du har kunnat njuta av den och samla energi till hösten.

MBW pub 13 september Höstens första pubkväll blir fredagen den 13 september. Inbjudan kommer!   

Brytdatum för doktorander Prefekten har beslutat att MBW ska synka alla doktorandavtal så de bryts 31 december varje år. Tidigare har olika doktorander haft olika brytdatum och det har försvårat hanteringen av semesterdagar. Detta betyder att doktorander som får förnyat avtal under hösten kommer att få avtal endast till 31 december, och sedan ett nytt avtal igen från 1 januari.

Personalnytt Vi vill gratulera Jamie Morrison som har fått en tjänst inom biotenik i Uppsala. Jamie slutar på MBW den 13 september men kommer tillbaka i oktober för att ta hand om Nevin Witmans disputation.

Skrivrum på E4 hyrs ut Fyra skrivrum på E4 hyrs från och med nu ut till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). MND har lokaler i norra delen av E-huset. Det är rummet E413, E425, E427 och E429 som hyrs ut. Ett antal doktorander kommer att sitta i rummen och ett av rummen kommer att användas som mötesrum. Samma säkerhetsregler gäller för MND’s personal som för oss, och de kommer att få personliga inpasseringskort.

Semesteransökningar på papper gäller inte längre Från och med nu tar personalavdelningen inte längre emot semesteransökningar på pappersblankett, utan alla semesteransökningar ska ske genom Primula. Det kan vara lite svårt att hitta till Primula. Gå in i Medarbetarwebben, klicka på ”stödsystem” och välj Primula (ganska långt ner på sidan). De inloggningsuppgifter som krävs är samma som för Sukat (SU’s nätverksinloggning). Om du har frågor eller problem med att lägga in dina semesteransökningar kan du vända dig till Eva Pettersson.

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 34 English version 

Welcome back from your vacation! The Swedish summer has been fantastic. Hope you have been able to enjoy it and gain some energy for the coming semester.

MBW pub September 13 The first MBW pub of this semester will be held on Friday September 13. Invitation will be posted in a couple of weeks.  

Dates for contracts From now on all contracts for phD students will end on December 31 and be renewed starting from January 1st every year. Until today contracts have had various ending dates, and it has made administration a bit complicated, especially administration of vacations.

Personnel news Congratulations to Jamie Morrison on his new position biotech in Uppsala. Jamie will work his last day at MBW on September 13. He will be back to take care of Nevin Witman’s disputation in October.

 

Rooms at E4 will be let out Starting from now, four offices at E4 will be let out to Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). MND is housed in the northern end of house E. The rooms that they have rented are E413, E425, E427 and E429. It will be used by a number graduate students and one of the rooms will be used as a meeting room. Access for the MND personnel will be restricted in the way as for us and each person will have their personal key card.   

Application for vacation Stockholm university will no longer accept application for vacation on paper. All applications have to be applied through Primula. To find Primula, go to the SU webb “Medarbetarwebben”, Choose ”stödsystem”, scroll down and and click on “Primula”. User name and password is the same as for your SU account. If you have any questions or need guidance, please contact Eva Pettersson.

/ Per & Lina