Nyheter om SU’s filserver Från och med nu kan du nå SU’s filserver via de trådlösa nätverken Eduroam and SU. Det betyder att du inte behöver gå via Cyber Duck för att nå dina gruppfiler så länge som du befinner dig på campus.

Cyber Duck För dig dom inte är bekant med Cyber Duck: det är ett sätt att komma åt dina gruppfiler på SU’s filserver när du befinner dig utanför SU. Först ska du ladda ner programmet Cyber Duck. När du har öppnat programmet väljer du ”ny anslutning”. I rullmenyn väljer du “SFTP (SSH File Transfer Protocol)”, mata in servernamnet “fs1.mbw.su.se”. Sen loggar du in med din vanliga SU login.

För att läsa eller redigera en fil ska du markera filen och sen klicka på ”redigera” i menyn ovan. Du kan också ladda ner filen till din dator genom att dubbelklicka på den. Men då måste du sen ladda tillbaka den efter att du har redigerat den. Så det är smidigare att välja ”redigera”. Om du har frågor om Cyber Duck kan du vända dig till Björn Palmgren.

Vilrum på MBW  Det finnsett vilrum på E5. Det kan användas av alla på MBW i händelse av plötslig sjukdom eller liknande.

Ny rutin för sjukskrivning  Från och med nu ska sjukanmälan och anmälan för vård av sjukt barn (VAB) registreras i Primula (inte längre på blankett). Du registrerar själv din sjukfrånvaro/VAB i Primula, eller så kontaktar du personalhandläggaren som gör det åt dig. Det är också viktigt att du kontaktar din gruppledare/chef första sjuk-/VAB-dagen.

Om du är sjuk/VAB’ar mer än 7 dagar måste du lämna ett läkarintyg till personalhandläggaren.

Opening of the MBW secretariat 27 August MBW administrative staff is now all located at the same spot – the MBW secretariat at F3 south corridor. Welcome to see the renovated facilities, have a glass of wine and a snack and get to know us better on 27 August at 3 pm.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 34 English version 

Welcome back after the summer break! The Swedish summer weather was exceptionally warm and sunny this year. Hope you got the chance to enjoy it!

News about the SU file server From now on you can reach the SU file server via the wireless connections Eduroam and SU. This means that you do not have to go via Cyber Duck to reach your group files as long as you are on campus.

Cyber Duck For you who are not familiar with Cyber Duck – it is a way to reach your group files at the SU file server from outside of campus. First you need to download Cyber Duck. After opening the program you choose “new connection”, in the rolling menu you choose “SFTP (SSH File Transfer Protocol)”, type the server name “fs1.mbw.su.se”. Use you regular SU login.

To read or edit a file on the server you shall mark the file, and choose “edit” in the above menu. You can also download it to your own computer by double clicking on the file – but of you do that you will have to save it back again after editing. So the first option is more convenient. If you have questions on Cyber Duck you may contact Björn Palmgren.

MBW resting rooms  MBW has a resting room at E5. The rest room can be used by anyone at MBW in case of sudden sickness.

New routine for sick leave Sick leave and leave for temporary care of sick child (VAB) shall from now on be registered in Primula. To register in Primula you can either do it yourself or contact Eva Pettersson who can register for you. It is also important that you contact your group leader/boss on the first day of sick leave/care of sick child.

If your sick leave/care of sick child is longer than 7 days, you shall hand in a doctor’s certificate to Eva Pettersson.

Opening of the MBW secretariat 27 August MBW administrative staff is now all located at the same spot – the MBW secretariat at F3 south corridor. Welcome to see the renovated facilities, have a glass of wine and a snack and get to know us better on 27 August at 3 pm.

/ Per & Lina