· MBW-fika En gång i månaden kommer institutionen att ordna gemensam MBW-fika då vi bjuder på kaffe/te och något bakverk. Kom och fika och träffa MBWare från andra korridorer. Första MBW-fikat blir den 1 sept.

· Introduktionsmöte för nya anställda på MBW 9 sept För dig som är ny på SU och MBW håller administrativa enheten ett introduktionsmöte 9/9 kl. 11-12. På agendan står bland annat personalsystemet Primula, information om löneutbetalningar, utlägg, semester, sjukdom, svenska socialförsäkringssystemet med mera. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig till Daniel Gustafsson, daniel.gustafsson@su.se.

· Service på MBW Sedan i juni har MBW en ny tekniker/vaktmästare, Jerker Eriksson. Hans uppdrag på MBW är bland annat att arbeta med praktisk service av lokaler och inredning, behöver du hjälp av Jerker ska du mejla till service.mbw@su.se.

· Stark insats vid Bellmanstafetten! I går var det dags för Bellmanstafetten och det var två starka lag som representerade MBW i stafetten.

Lag X med Anna Masser, Per Ljungdahl, Mattias Engelbrecht, Gabriela Wassing, Kicki Ryman gick i mål på 2:13:29 och Lag Y med Sara Sigurlasdottir, Marie Öhman, Marcel Sauerbier, Lina Berggren, Linda Westermark gick i mål på 2:04:55.

· Påminnelse MBW Pub I kväll är det första MBW Puben efter sommaruppehållet. Från kl. 17.00 i lunchrum E512. Alla är välkomna!

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor: Yunpo Zhao (grupp Engström)

Doktorand: Ymke de Jong (grupp Udekwu)

Student: Priya Gohel (grupp Engström)

/ Per & Lina 

____________________________________________________

MBW newsletter – week 34 English version 

· MBW-fika (coffee) Once a month, the institution will organize common MBW-fika, there will be served coffee/tea and some bakery.  Come and have some coffee and socialize with MBWers from other corridors. The first MBW-fika this autumn will be September 1.

· Introduction to new employees at MBW New MBW employees are invited to an introduction session on Sept 9, 11-12 am. The introduction will focus on administrative processes and routines such as the Primula system, salary payments, expenses, vacation, illness and insurances. Please register to Daniel Gustafsson daniel.gustafsson@su.se

· Service at MBW MBW's technical staff has been reinforced by a technician/usher since June, Jerker Eriksson. Jerker’s task at MBW is to work with practical service of rooms and furnishings and also provide special support to the corridor E5. If you need assistance by Jerker please send an email to service.mbw@su.se.

· Reminder MBW Pub Tonight is the first MBW Pub after the summer break. From 5 pm in the lunchroom E512. Join for a drink and good company, everyone is welcome!

· Great effort at the Bellman Relay! Last night it was time for Bellman Relay and there were two strong teams that represented MBW in the relay. Team X with Anna Masser, Per Ljungdahl, Mattias Engelbrecht, Gabriela Wassing and Kicki Ryman crossed the finish line at 2:13:29. Team Y with Sara Sigurlasdottir, Marie Öhman, Marcel Sauerbier, Lina Berggren and Linda Westermark crossed the finish line at 2:04:55.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post doc:  Yunpo Zhao (Engström group)

PhD student: Ymke de Jong (Udekwu group)

Student: Priya Gohel (Engström group)

/ Per & Lina