(for English version see below)

· Välkomstmingel för grupp Qi Dai 19 september Vi välkomnar Qi och hennes grupp till MBW med mingel direkt efter Qi Dais föreläsning på MASS den 19 september. Kl. 16:00 utanför föreläsningssalen. Välkommen!

· MBW-fika med tårta 20 september Våra professor emeriti Barbara Cannon, Ingrid Faye, Dag Jenssen och Marita Troye-Blomberg fyller alla 70 år under 2016 och detta vill MBW uppmärksamma och fira. Välkomna på tårta och kaffe, tisdag den 20 september, kl. 15:00, i lunchrummet på E5.

· Spring med MBW på lunchen Många på MBW gillar att löpträna/jogga – så vi gör ett försök med gemensam löpträning på lunchen. Tiden är kl. 11.30 på torsdagar. Första gången är den 8 september. Samling (ombytta till löparkläder) kl. 11.30 utanför Svante Arrheniusväg 22 B (nedanför sekretariatet). Vi springer efter lust och förmåga. Blir vi många kanske vi delar upp oss i olika grupper. Vi ses!

· Lyckad städdag och uppstartsfest För första gången hade MBW en gemensam städdag då gemensamma utrymmen städades med gemensamma krafter. De flesta var överens om att det var både behövligt och roligt. Så det initiativet kommer med säkerhet att upprepas.

Efter städningen bjöds det på buffé och dryck ute på gräsmattan. Uppslutningen var stor – cirka 120 personer njöt av det varma, soliga vädret. (Rätta svaren på tipspromenaden, se bifogat.)

· Pågående miljöarbete I samband med terminsstarten har nya studenter och forskare börjat arbeta vid institutionen vill vi passa på att informera om det pågående miljöarbetet på universitetet och MBW. Institutionen följer Stockholms universitets miljöpolicy och har även satt egna miljömål för 2016. Information och policydokument finnas att läsa via följande länk:

SU miljöwebb: http://www.su.se/miljo/

Miljöhandlingsplan MBW: http://www.su.se/mbw/mbw-internal/safety-environment-equality/milj%C3%B6handlingsplan

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskare: Karolina Ininbergs (grupp Udekwu)

Studenter: Hoi Wai To (grupp Jacobsson), Enrique Batlle-Roger (grupp Jonsson), Elisabeth Gleisinger (grupp Büttner)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 35, 2016 English version

 

· Welcoming mingle for group Qi Dai September 19 MBW invites everybody to mingle and welcome Qi and her group to the department. The date is September 19, the time is 4 pm outside the lecture hall, directly after MASS, which is held by Qi herself. Welcome!

· MBW-fika with cake September 20 Professors emeriti Barbara Cannon, Ingrid Faye, Dag Jenssen and Marita Troye-Blomberg all turn 70 during 2016. MBW invites everybody for cake and coffee to celebrate. Welcome to the E5 lunchroom at 3 pm on Tuesday September 20.

· Run with MBW at lunchtime Many MBWers enjoy running/jogging – so we will give it a try with a lunchtime running group. The time is 11.30 am on Thursdays, starting September 8. We will meet up outside Svante Arrheniusväg 22 B (below the secretariat), wearing running clothes. Depending on how many we are we might divide into groups according to ambition. See you there!

· Successful clean up and end of summer blast off  For the first time MBW arranged cleanup day when the common areas were cleaned with joint forces. Most people agreed that it was both necessary and fun, so the initiative will certainly be repeated.
After cleaning, there was a buffet and drinks out on the lawn. Attendance was high - about 120 people enjoyed the warm, sunny weather. (Right answers to the quiz walk, see attached.

Ongoing environmental work The new semester has started and since new students and researchers start their work at MBW we would like to inform about ongoing environmental work at the University and the department. MBWs goal comply with SU’s environmental policy and has set environmental goals for 2016. Information on policy documents and MBW environmental goals can be found by using the following links:

SU Sustainable Campus: http://www.su.se/sustainablecampus/

MBW environmental goals: http://www.su.se/mbw/mbw-internal/safety-environment-equality/milj%C3%B6handlingsplan

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Researcher: Karolina Ininbergs (Udekwu group)

Students: Hoi Wai To (Jacobsson group), Enrique Batlle-Roger (Jonsson group), Elisabeth Gleisinger (Büttner group)

 

/ Per & Lina