MBW nyhetsbrev – vecka 35, 2017 (for English version see below)

· MBW-dag 7 november  Alla är välkomna på MBW-dagen som kommer att hållas på Skansen den 7 november. Denna gång kommer det att vara fem inbjudna talare, postersession och avslutande middag. Vi förväntar oss att alla MBWare deltar, men för planeringens skull vill vi ha din anmälan senast den 30 september. Anmäl dig på denna länk https://survey.su.se/MBW_Day_7_Nov_2017

· Stockholm Dual Career Network SDCN är ett nätverk för partners och medföljande till internationella anställda i Stockholm. De har många bra aktiviteter, t.ex. svenskkurs, månadsfika, information om hur det är att jobba och leva i Stockholm m.m. Här är länk till deras senaste nyhetsbrev:

http://mailchi.mp/6256456bbd8a/sdcn-upcoming-events-1243069?e=1f2e55ca8d

· Bokning av MBWs mötesrum Om du inte normalt använder Outlook kan du använda webmailen för att boka mötesrum. Webmailen hittar du antingen via Medarbetarwebben eller på via ebox.su.se.  Välj ”Kalender” och sök efter det aktuella rummet genom att välja ”ny kalender”. När du öppnar rummets kalender kan du se aktuella bokningar samt göra din bokning.

· Två lag representerade MBW på Bellmanstafetten Förra veckan sprang två lag från MBW Bellmanstafetten. Det var tredje året som MBW fanns med på det festliga evenemanget med tusentals löpare från många organisationer och företag. MBWs löpare gjorde alla fina insatser och det blev nästan spurtstrid mellan de två lagen, men de slutade på samma tid.

· Nya personer på MBW MBW är en dynamisk institution och denna vecka välkomnar vi:
Erasmusstudent Katie Brooks (grupp Cannon)
Mastersstudent Bnar Sharif (grupp Haghdoost), Huazhen Wang (grupp Mannervik), Jamal Ibrahim (grupp Ljungdahl)
Praktikant Toni Bomhard (grupp Wojcik)
TA-personal Niklas Henriksson, kommunikatör, Lennart Schöldberg, vaktmästare
 

MBW newsletter – week 35, 2017 English version

· MBW retreat November 7 Welcome to the MBW retreat on November 7, which will be held at Skansen on the island of Djurgården in Stockholm city. The program includes five invited speakers, poster session and dinner. We expect all MBWers to join, but for the planning we need you to sign up before September 30. Sign up via this link: https://survey.su.se/MBW_Day_7_Nov_2017

· Stockholm Dual Career Network SDCN is a network for partners and spouses of international employees in Stockholm. They organize activities as language courses, monthly fika, information on living and working in Stockholm etc. Here is a link to their last newsletter:

http://mailchi.mp/6256456bbd8a/sdcn-upcoming-events-1243069?e=1f2e55ca8d

· Booking of MBW meeting rooms If you are not a regular Outlook-user, you may use the SU Webmail for booking the MBW meeting rooms. You will find the webmail either via SU.se/medarbetare or via ebox.su.se.  Choose “Calendar” and search for the room you wish to book via “New Calendar”. When you open the calendar of to that room, you may see the schedule and make you booking.

· Two MBW teams at the Bellman Relay Last week, two teams from MBW ran the Bellman Relay at Stora Skuggan. It was the third year that MBW was represented at this lively event, which gathers thousands of runners form many organisations and companies. The MBW runners did great performances and the teams finished equal after some battle.

· New persons at MBW MBW is a dynamic institute. This week we welcome:
Erasmus student Katie Brooks (group Cannon)
Master student Bnar Sharif (group Haghdoost); Huazhen Wang (group Mannervik); Jamal Ibrahim (group Ljungdahl)
Trainee Toni Bomhard (group Wojcik)
Technical-administrative staff Niklas Henriksson, communicator; Lennart Schöldberg, technician