Nu är det många disputationer på gång här på MBW. Först ut för den här terminen är Niklas Söderholm. Och många fler blir det! Vi önskar alla nya doktorer stort lycka till i framtiden samtidigt som det är sorgligt att säga hejdå.

 Intranät Nu finns det ett intranät på MBW’s hemsida http://www.su.se/mbw/sve/ Du hittar det genom att klicka på “Internt” till höger. På intranätet kommer du att kunna hitta olika typer av information såsom protokoll, rutiner och allmän information. Än så länge är intranätet under uppbyggnad. Du är välkommen att komma med förslag på vad som skulle kunna finnas på intranätet. Kontakta Christina Jansson.

Skyddsombud Senare i höst kommer det att hållas val till skyddsombud på MBW. Skyddsombudets uppdrag är att bevaka att arbetsplatsen har en bra och säker arbetsmiljö. MBW behöver fler än ett skyddsombud eftersom vi är en så stor institution. Alla som är medlemmar i facket kan kandidera till skyddsombud. Kontakta Robert Csikasz om du vill ställa upp som kandidat i valet. Mer information om hur valet går till kommer senare.

 

SAMIR Vi vill påminna om SAMIR – systemet där man rapporterar olyckor, incidenter, arbetsskador, brott och arbetsmiljöproblem. Du hittar SAMIR här:  Här

Personalnytt Administrativa enheten har fått en ny medarbetare, Daniel Andersson. Daniel kommer att hjälpa till med fakturor, posthantering och diverse andra uppgifter fram till årsskiftet. Daniel arbetar halvtid och har sitt kontor på E5. Vi önskar Daniel varmt välkommen!

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 36 English version 

This autumn MBW will host quite a number of dissertations. Today, Niklas Söderholm started off with the first dissertation, and many more is to come during the next few months. We are sad to say goodbye to our new PhD graduates but wish you all the best in your future career!

 

Intranet There is now an intranet on the MWB website. You will find it to the right under the headline “Internal”.  http://www.su.se/mbw/ There you will find various information, protocols and routines. So far the intranet is still under construction, but it is at least a start. You are welcome to suggest what the intranet should contain. Please contact Christina Jansson.

“Skyddsombud” Later this autumn, MBW will arrange an election for “skyddsombud”. A “skyddsombud” is a representative of the staff, responsible of checking and questioning the working environment. Anyone who is a member of the union may candidate for the election. MBW needs several “skyddsombud” since we are such a big institute. Please contact Robert Csikasz if you want to candidate. More information about the election will follow.

SAMIR We want to remind you of the SAMIR system for reports of crimes, near-accidents/incidents, occupational injuries/illnesses and environmental non-conformance. You will get replies to your report by email. SAMIR - Safety-Work Environment-Environment-Reporting »

Personnel news The administrative unit has a new employee, Daniel Andersson. Daniel will be helping out with invoices, post deliveries and miscellaneous from now on until the end of December. Daniel is working half-time and has his office at E5. We wish Daniel warmly welcome!

 

/ Per & Lina