Posterprinter Om du inte redan visste det, så har MBW en egen posterprinter. Den är för närvarande placerad på E4. Om du vill använda den, kontakta Gelana Yadeta.

Leverans av paket Paket från DHL och liknande företag levereras numera till “SU Gods”. SU Gods signerar leveransen och delar ut paketet till MBW nästa dag. Om du behöver din leverans snabbare kan du kontakta SU Gods direkt och hämta paketet där. Deras telefon­nummer är 2517 eller 3439, epost: gods@su.se. Besöksadressen är Frescativägen 8 (bakom restaurang Lantis).

MBW Pub 12:e september Missa inte terminens första MBW pub fredagen den 12:e september. Kom förbi lunchrummet på E5 för prisvärda drycker, snacks och trevligt sällskap från kl. 17. Vi ses väl där?

Personalnytt Sedan 1 september är Tore Bengtsson ny föreståndare för Experimental Core Facility (Djurhuset). Tore Bengtsson efterträder Anders Jacobsson.

Vi är glada att kunna hälsa de fyra första postdoktorerna i MBW’s strategiska postdoktor-satsning välkomna! Ingrid Berg (grupp Åström); Mohea Couturier (grupp Lindås); Carina Halleskog (grupp Bengtsson) and Candice Poux (grupp Spetz) har alla börjat MBW den 1 september. Ytterligare tre postdoktorer har anställts, men de börjar sina anställningar senare; Lovisa Lundholm (grupp Wojcik); Zhilun Li (grupp Karlsson) and Antonio Jordán (grupp Visa).

Nya skyltar Som du kanske har märkt så har alla gamla skyltar utanför kontor och lab monterats ner denna vecka. Inom några veckor kommer hela institutionen få nya, fina skyltar som följer SU’s nya grafiska profil.

Anmälan till MBW-dagarna 19-20 november En påminnelse om att anmäla sig till MBW-dagarna senast den 10 september. Vi ser fram emot att alla på hela MBW kommer att delta.

Invigning av sekretariatet Vårt nya sekretariat var fyllt av gäster på invigningsfesten förra onsdagen! Det serverades vin och tilltugg och en tipsrunda utmanade allas kunskaper om administrationens uppdrag. 8 vinnare klarade av att svara rätt på alla frågorna och vann varsin SU-väska. Vinnarna var: Tore Bengtsson, Ivan Lio, Eva Sverremark-Ekström, Barbara Cannon, Claudia Queiroz, Mikaela Behm/Fredrik Lackmann, Petra Björk/Lars Wieslander och Kicki Ryman. Grattis!

/Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 36 English version 

· Poster printer If you didn’t know it already; MBW has its own poster printer. The printer is currently placed on E4. If you want to use it, please contact Gelana Yadeta.

· Delivery of parcels Parcels and deliveries from DHL (and similar firms) are now being delivered to “SU Gods”, who signs the delivery and delivers to MBW the next day. If you need you deliver sooner, you may contact SU Gods directly and pick it up there. Their phone number is 2517 or 3439, email: gods@su.se. Visiting address is Frescativägen 8 (behind restaurant Lantis).

·  MBW Pub 12 September Don’t miss out on the first MBW pub of the semester Friday September 12. Enjoy cheep drinks, snacks and good company from 5 pm in E5 lunchroom. See you there!

·  Personnel news Since September 1, the Experimental Core Facility (the animal facility) has a new director – Tore Bengtsson. Tore succeeds Anders Jacobsson.

We are glad to welcome the first four postdocs hired in the MBW strategic postdoctoral program; Ingrid Berg (Åström group); Mohea Couturier (Lindås group); Carina Halleskog (Bengtsson group) and Candice Poux (Spetz group) has all joined MBW from September 1.  Three more postdocs have been hired but will join MBW later; Lovisa Lundholm (Wojcik group); Zhilun Li (Karlsson group) and Antonio Jordán (Visa group).

·  New signs As you might have noticed – all old office and lab signs in the corridors are being taken down this week. Within the next weeks, all of MBW will have new signs, which are designed according to the new SU profile.

·  Registration for MBW retreat 19-20 November A reminder to register for the MBW retreat on September 10 the latest. We look forward to have every MBW member participating.

·  Opening of the MBW secretariat The secretariat was crowded on the opening party last Wednesday! Wine and snacks were served and a quiz challenged everybody to prove their knowledge on the tasks of the administration. We had 8 winners of the quiz, each winning a SU bag as a price. The winners were Tore Bengtsson; Ivan Lio; Eva Sverremark-Ekström; Barbara Cannon; Claudia Queiroz; Mikaela Behm/Fredrik Lackmann; Petra Björk/Lars Wieslander and Kicki Ryman. Congratulations!

/Per & Lina