(for English version see below)

· Personalfoton för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda och studenter på institutionen. Nu kommer två nya tillfällen att bli fotograferad, för dig som är nyanställd, har missat tidigare tillfällen eller vill ta en ny bild.

Datum och tid:

Torsdag 29 september kl. 10:00 – 12:00

Onsdag 5 oktober kl. 13:00 – 15:00

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboardtavlan utanför postrummet (F341).

 

· Välkomstmingel för grupp Qi Dai 19 september Vi välkomnar Qi och hennes grupp till MBW med mingel direkt efter Qi Dais föreläsning på MASS den 19 september. Kl. 16:00 utanför föreläsningssalen, E306. Välkommen!

· MBW-fika med tårta 20 september Våra professor emeriti Barbara Cannon, Ingrid Faye, Dag Jenssen och Marita Troye-Blomberg fyller alla 70 år under 2016 och detta vill MBW uppmärksamma och fira. Välkomna på tårta och kaffe, tisdag den 20 september, kl. 15:00, i lunchrummet på E5

· MBW t-shirt Vill du ha den snygga MBW t-shirten? Då kan du antingen köpa den för 150 kr (säljs i sekretariatet på F3) eller delta på MBWs friskvårdsaktiviteter. Om du deltar 5 gånger på innebandy (onsdagar kl. 11:00) eller lunchlöpningen (torsdagar kl. 11.30) så får du en t-shirt.

· Internationell pub på Fakultetsklubben 21 september är internationella medarbetare, forskare och gäster är välkomna till Stockholms universitets Fakultetsklubben Manne Siegbahn för en pubkväll. Evenemanget börjar 17:00 och slutar 20:30. Medlemskap behövs inte denna kväll. Dryck och mat finns till rimligt pris. Anmälan görs senast måndag 19 september via denna länk: IntpubFklubbht2016.axaco.se

· Almanackor för 2017 Administrationen kommer att beställa nya bordskalendrar för att dela ut på MBW. Om någon önskar en speciell almanacka/kalender finns en katalog och beställningsblankett i sekretariatet på F3. Vid frågor kontakta Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästdoktorand: Narin Celepli (grupp Udekwu)

Doktorander: Erik Lindsund (grupp Nedergaard), Andreas Liontos (grupp Samakovlis), Arne ten Hoeve (grupp Barragan), Fredrik Seijsing (grupp Nilsson), Albin Widmark (grupp Öhman)

Assistent: Ayumi Nakamura (grupp Haghdoost)

Studenter: Mohammed Bajahzer (grupp Bengtsson), Ankita Jaiprakash (grupp Nedergaard).

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 37, 2016 English version 

 

· Staff photos for the MBW website On the MBW website we have photos of all staff and students. Now there will be two new occasions to take your photo. For new staff, for those who missed previous occasions or for those who want to take a new picture.

Date and times:

Thursday September 29th, 10 –12 AM

Wednesday October 5th, 1 –3 PM

Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside the mailroom (F341).

· Welcoming mingle for group Qi Dai on Monday MBW invites everybody to mingle and welcome Qi and her group to the department. The date is September 19, the time is 4 pm outside the lecture hall, directly after MASS, which is held by Qi herself. Welcome!

· MBW-fika with cake on Tuesday Professors emeriti Barbara Cannon, Ingrid Faye, Dag Jenssen and Marita Troye-Blomberg all turn 70 during 2016. MBW invites everybody for cake and coffee to celebrate. Welcome to the E5 lunchroom at 3 pm on Tuesday September 20.

· MBW t-shirt Do you fancy a fabulous MBW t-shirt? You may either buy it for 150 SEK (is sold by the administrative unit at F3), or take part in the MBW health care activities. If you take part 5 times in  the floorball (Wednesdays at 11 am) or the running sessions (Thursdays at 11.30 am)- you will receive a free t-shirt.

· International pub at the Faculty Club September 21 All international staff, researchers and guests are invited to the Stockholm University Faculty Club for a pub night. The event starts at 17:00 and ends at 20:30. Membership is not required this evening. Please register no later than Monday, September 19th via this link: IntpubFklubbht2016.axaco.se

The international Pub night is a good chance for employees and guests to get together from different departments at Stockholm University.

· Calendar for 2017 The administration will order new calendars for 2017 and handing out at MBW. If someone wants to order a specific calendar there is a catalog and an order form at the administration office at F3. If you have any question please contact Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

 

Visiting PhD student: Narin Celepli (Udekwu group)

PhD students: Erik Lindsund (Nedergaard group), Andreas Liontos (Samakovlis group), Arne ten Hoeve (Barragan group), Fredrik Seijsing (Nilsson group), Albin Widmark (Öhman group)

Assistant: Ayumi Nakamura (Haghdoost group)

Students: Mohammed Bajahzer (Bengtsson group), Ankita Jaiprakash (Nedergaard group).

 

/ Per & Lina