Brandinspektion 23 oktober Brandmyndigheterna kommer till MBW den 23 oktober för att inspektera om vi uppfyller kraven på brandsäkerhet. Inför det är det viktigt att vi rensar undan onödiga saker i korridorerna och i labben, i synnerhet kemikalier, frostar av kylar och frysar, plockar bort saker som står ovan på kylar och frysar. En detaljerad checklista på vad som behöver göras kommer att mejlas ut till arbetsmiljögruppens medlemmar.

Friskvård Stockholms universitet erbjuder olika friskvårdsinsatser till alla anställda. På vårt intranät finns nu information om vilka förmåner du har samt hur du gör för att utnyttja dem. Läs mer här: http://www.su.se/mbw/sve/internt/personal/friskvard

Miljöarbete Stockholms universitets miljösamordnare informerar om att det finns en miljöwebb på su.se http://www.su.se/miljo/ Här kan man hitta universitetets miljöpolicy, kurser i avfallshantering (2/10 och 6/11) med mera. MBW kommer att bilda en miljögrupp som bland annat kommer att skriva en miljöhandlingsplan. Om du är intresserad av att ingå i miljögruppen kan du kontakta Robert Csikasz.

Personalnytt 1 januari tillträder Antonio Barragan den nya lektorstjänsten i molekylär infektionsbiologi. Antonio kommer att ha sitt labb i F-huset, plan 5 södra delen, dit kommer även några av våra befintliga forskargrupper flytta, bland annat Ann-Beth Jonsson. Mer information om lokalfrågan kommer senare.

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 38 English version 

Fire inspection October 23 The fire department will inspect if MBW meet the fire safety standard or not. In preparation for that all labs and corridors have to be cleared from unnecessary stuff, especially chemicals. Fridges and freezers have to be defrosted and things standing on top of them have to be cleared away.  A detailed checklist of what to do will be sent out to the members of arbetsmiljögruppen.

Policy and routine for Friskvård (benefit for physical wellness) Stockholm university has a policy for supporting its employees in maintaining a good health. The benefits for physical wellness includes an economic support of up to 1500 sek per year; possibility to use one hour a week for training; access to the personnel gym plus free training classes at the Frescatihallen. Read more about the policy and how you claim your benefits on MBW’s intranet. http://www.su.se/mbw/sve/internt/personal/friskvard  (Information only in Swedish)

Environmental work Stockholm university’s environmental policy is to be found on su.se http://www.su.se/miljo/ Here you may also find information about the environmental work and courses in, for example, handling of hazard waste (2/10 and 6/11). MBW will constitute an environmental group, which among other tasks will produce an environmental action plan for the institute. If you are interested in being a part of the group, please contact Robert Csikasz.

Personnel news On January 1, Antonio Barragan will take on the new position as assistant professor in molecular infection biology. Antonio will have his lab in the F house, 5th floor on the south side. Some of the existing groups will also move there, for instance Ann-Beth Jonsson’s group. More information about the changes of facilities will follow.

 

/ Per & Lina