MBW nyhetsbrev – vecka 38, 2015 (for English version see below)

· Projektledare för nya djurhuset Robert Csikasz kommer under hösten att arbeta i en ny roll, som projektledare för ombyggnationen av det nya djurhuset. Robert kommer att vara tjänstledig från sin tjänst som laboratorieingenjör och korridorsstöd för F3 norr.

· Ny gästprofessor Nästa vecka börjar Lisa Ranford-Cartwright som gästprofessor vid MBW. Lisa kommer från University of Glasgow och bedriver forskning inom malaria. Hon kommer att sitta i rum E553 tillsammans med Ingrid Faye och Håkan Steiner.

Vid nästa MBW-fika välkomnar vi Lisa till institutionen, tisdag den 29 september, kl.15.00 i lunchrummet på E5. MBW bjuder på kaffe/te och fikabröd. Hoppas vi ses där!

· Seminarium om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Personalavdelningen och Studentavdelningen bjuder in till ett seminarium i ämnet som riktar sig till dig som anställd. Syftet är att ge dig som anställd kunskap om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Läs mer om seminariet och anmäl dig här.

· Test av brandlarm Under september är det dags för de kvartalsvisa testen av brandlarm på SU. På MBW sker det den 25 sept, kl. 9.40–10.10.

· Påminnelse! Personalfoton för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda gruppmedlemmar och annan personal. I november kommer det två nya tillfällen att bli fotograferad, för dig som är nyanställd eller har missat tidigare tillfällen. Datum och tid:

Torsdag 24 september 13.00 – 15.00

Tisdag 29 september 10.00 – 12.00

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard-tavlan utanför postrummet (F341). Observera att det är frivilligt att förekomma med bild på hemsidan.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästprofessor: Lisa Cartwright-Ranford

Studenter: Julia Henneman (grupp Sverremark-Ekström), Mandy Wäldchen (grupp Bengtsson)

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 38 English version 

· Project leader for the new animal house During the autumn, Robert Csikasz will have a new role as project leader for the renovation of the animal facility. Meanwhile, Robert will be on leave from his job as laboratory engineer at F3 north.

· New Guest Professor Next week Lisa Ranford- Cartwright starts as a Guest Professor at MBW. Lisa works at University of Glasgow and doing research into malaria. She will sit in room E533 together with Ingrid Faye and Håkan Steiner.

At the next MBW-fika we will welcome Lisa to our department, Tuesday September 29 at 3 pm in the lunchroom at E5. Hope to see you there!

· Seminar about harassment, sexual harassment and victimization The Department of Human Resources and Student Department invites you to a seminar in this topic.  The aim is to give you as employee knowledge of harassment, sexual harassment and victimization. Read more about the seminar and register here (in Swedish).

· Test of the fire alarm In September it’s time for the quarterly test of fire alarm at SU. At MBW it takes place on Friday September 25, 9:40-10:10 am.

· Reminder! Staff photos for the MBW website On the MBW website, photos of employed group members and other staff is published. In September, there will be two new occasions to take your photo. For new staff and for those who missed previous occasions. The dates and times:

Thursday September 24th 1 – 3 pm

Tuesday September 29th 10 – 12 am

Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside in the mailroom (F341).

Please note that it is voluntarily to appear on photo on the MBW website.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Guest professor: Lisa Cartwright-Ranford

Students: Julia Henneman (Sverremark-Ekström group), Mandy Wäldchen (Bengtsson group)

 

/ Per & Lina