(for English version see below)

· Planerad utrymningsövning Den 27 oktober kommer en utrymningsövning att genomföras i MBW lokaler. Målet är att alla ska känna till hur man ska agera ifall det inträffar en brand på institutionen. Vi kommer bland annat få lära oss om säkra utrymningsvägar, använda nödvred på utrymningsdörrar, hitta korrekt återsamlingsplats, samt följa utrymningsledarens instruktioner under utrymningen.

· Personalfoton för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda och studenter på institutionen. Nästa vecka ges ett tillfälle för dig som är nyanställd, har missat tidigare tillfällen eller om du vill ta en ny bild.

Onsdag 5 oktober kl. 13:00 – 15:00

Boka den tid som passar dig på bokningslistan som sitter på whiteboardtavlan utanför postrummet (F341).

· Almanackor för 2017 Administrationen kommer att beställa nya bordskalendrar för att dela ut på MBW. Om någon önskar en speciell almanacka/kalender finns en katalog och beställningsblankett i sekretariatet på F3. Vid frågor kontakta Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Student: Ankita Jaiprakash (grupp Nedergaard)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 39, 2016 English version

Evacuation drill On October 27th an evacuation exercise will take place at the department. The aim of this exercise is that everyone should know how to act in case there occurs a fire at MBW. We will learn about safe emergency routes, to use emergency knob on the escape doors, find the correct assembly point and follow evacuation leader’s instructions during evacuation.

· Staff photos for the MBW website On the MBW website we have photos of all staff and students. Next week there is an occasion to take your photo. For new staff, for those who missed previous occasions or for those who want to take a new picture.

Wednesday October 5th, 1 –3 PM

Book your time on the booking sheet posted on the whiteboard outside the mailroom (F341).

· Calendar for 2017 The administration will order new calendars for 2017 and handing out at MBW. If someone wants to order a specific calendar there is a catalog and an order form at the administration office at F3. If you have any question please contact Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Student: Ankita Jaiprakash (Nedergaard group)

 

/ Per & Lina