(for English version see below)

· MBW-fika 18 okt På tisdag den 18 okt är det MBW-fika kl. 15.00 i lunchrummet på E5. Det serveras kaffe/te och kanelbullar. Hoppas vi ses där!

·Till alla som vill ha en uppdaterad namnskylt vid dörren Skicka ett mejl till Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se) om ni vill ha en uppdaterad namnskylt, skriv namn på alla personer som sitter i rummet och rumsnummer.

· Varmvattnet stängs av Måndag 17 okt, kl. 07-11 kommer varmvattnet att stängas av i hus E och F av på grund av byte av energimätare. Vid frågor, kontakta Heinrich von Fircks, heinrich.vonfircks@su.se

· Ny kalender för 2017 Bordskalender för nästa år finns nu att hämta i postrummet (F341). Vid frågor kontakta Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· MBW-pub Fredag den 28 okt är det dags för MBW-pub med Halloween-tema. Pris till bästa kostym! Tid och plats som vanligt – från kl. 17.00 i E5’s lunchrum.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästforskare: Halina Lisowska (grupp Wojcik)

Studenter: Paul Roos (grupp Wojcik), Ammara Mannan (grupp Pathak)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 41, 2016 English version

· MBW fika Oct 18 On Tuesday it’s time for MBW fika. Coffee, tea and cinnamon buns will be served. You are welcome to E5 lunchroom at 3 pm. Hope to see you there!

· To all of you who wants an updated sign by the door Send an email to Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se) if you want an updated sign, write the names of all the people sitting in the room and room number.

· Calendar for 2017 Calendars for next year can now be found in the mail room (F341). For questions, please contact Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· The hot water will be shut off The hot water will be shut off in building E and F due to change of energy meter, on Monday Oct 17, 07-11 am. For questions, please contact Heinrich von Fircks, heinrich.vonfircks@su.se

· MBW Halloween Pub Friday Oct 28 there will be MBW Pub, which will be in Halloween style. So dress up and win a prize for best costume! Time and place as usual; from 5 pm in E5 lunchroom.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Guest researcher: Halina Lisowska (Wojcik group)

Students: Paul Roos (Wojcik group), Ammara Mannan (Pathak group)

 

/ Per & Lina