MBW’s Julfest 4 december Boka in kvällen den 4 december för institutionens årliga julfest. Inbjudan och mer information kommer inom kort!

Kurs i radioaktiv säkerhet 31 oktober Nästa baskurs för anställda som arbetar med radioaktiva källor är den 31/10 kl. 9.00 - 12.00 Kursen är obligatorisk för samtliga anställda som jobbar med öppna/slutna strålkällor eller röntgen. Kursen hålls på engelska. Anmäl dig genom att klicka på "Radiation Safety" i den här länken: https://secure.port.se/alphaquest/app_su/utbildning.cfm?id=31

Demonstration av Adobe Connect I Runströmsrummet (E501) finns utrustning för Adobe Connect videokonferens installerat. Under hösten finns två olika tillfällen för att få en demonstration av hur den fungerar. Datumen är 29/10 resp. 2/12. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till paul.glantz@itm.su.se Skriv Adobe Connect på SU” i ämnesraden. Lokal för kursen är ITM’s videorum, 2:a våningen i Geovetenskapens Hus. Tiden är 13.30-15.00 båda tillfällena.

Överblivna möbler MBW har ganska mycket överblivna möbler som just nu inte används. Det är skrivbord, hyllor, bord, skrivbordsstolar och vanliga stolar. Det mesta är i bra skick. Om du är intresserad av att använda någon av möblerna på ditt rum ska du kontakta Elin Eriksson, tel. 3676, rum E531.

Personalnytt Anna-Lena Spetz har nyligen tackat ja till tjänsten som lektor i immunbiologi. Anna-Lena kommer närmast från Centrum för infektionsmedicin på Karolinska institutet och kommer att börja sin anställning här i början av 2014.

Judit Domingo Prim är ny doktorand på MBW sedan 1 oktober. Judit kommer att forska i Neus Visas labb.

Nästa MBW pub 25 oktober Glöm inte puben nästa fredag. Den här gången kommer det att finnas lite mat att köpa vid sidan av det vanliga utbudet av dryck och snacks.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW Christmas party 4 Dec Make sure to book the evening of 4th Dec for the big MBW Christmas party. More information and invitation is to come soon!

Course in radiation safety 31 Oct The next basic course in radiation safety will be given on 31 Oct (09:00-12:00). The course consists of two parts: 
(1) A basic course in radiation safety (compulsory for everyone working with ionizing radiation) and 
(2) Seminars on radiation safety (everyone working with ionizing radiation must attend one seminar per year to maintain their competence).

Course registration can be made by clicking "Boka" below "Radiation Safety" at the

Demonstration of Adobe Connect The Runström Room (E501) has Adobe Connect video conference equipment installed. On 29 Oct and on 2 Dec respectively there will be a demonstration of how to use it. To register for a demonstration, send an email to paul.glantz@itm.su.se. Write “Adobe Connect på SU” as subject. The place is ITM’s video room, 2nd floor Geovetenskapens Hus. The time is 13:30-15:00 both dates.

Spare furniture MBW has quite a number of extra writing desks, shelves, tables, and chairs, most of it in good condition. If you are interested to use any of the furniture in your room.

Personnel news Anna-Lena Spetz has recently accepted the associate professor position in immunobiology. Anna-Lena is currently at the Center for Infectious Medicine, Karolinska Institute. She will join MBW in the beginning of 2014.

Since 1 Oct, Judith Domingo Prim is a new PhD student of Neus Visa’s lab.

Next MBW pub 25 Oct Do not forget to join the next MBW pub on net Friday. This time there will be some food for purchase, beside the usual drinks and snacks.

 

/ Per & Lina