Skyddsrond Nästa vecka, 22-24 oktober, kommer det att genomföras skyddsrond i MBW’s lokaler. Inför det är det viktigt att tänka på de regler som gäller för labben:

  • Ingenting får ligga/stå ovanpå kyl och frysar
  • Kemikalier i dragskåp ska stå i tråg.
  • Minimera användningen av sprayflaskor med etanol där det finns alternativa behandlingsmetoder. 

Posterskrivare Nu fungerar MBW’s posterskrivare. Varje utskrift tar minst 30 minuter, så se till att ha god framförhållning när ni förbereder en poster. Kontakta Gelana Yadeta för att få hjälp med skrivaren gelana.yadeta@su.se, tel. 4180.

Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Jakob Engman (grupp Jonsson); Antonio Jordán Plo (grupp Visa) and Emanuela Talamonti (grupp Jacobsson)

MBW Pub Fredagen den 24 oktober är det pub med Halloween tema. Pris till bästa kostym! Tid och plats som vanligt – från kl. 17 i E5’s lunchrum.

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 42 English version 

Safety inspection Next week, October 22-24, there will be safety inspections at MBW. It is important to remember the rules for the labs:

  • Nothing should be placed on top of refrigerators and freezers.
  • Chemicals in a fume hood should be placed in a tray.
  • Minimize the use of spray bottles with ethanol where there are alternative treatment methods.

Poster printer The MBW poster printer is now working. Each printout takes at least 30 minutes, so have some foresight when preparing a poster. Contact Gelana Yadeta for assistance. Gelana.yadeta@su.se, ph. 4180.

New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Jakob Engman (Jonsson group); Antonio Jordán Plo (Visa group) and Emanuela Talamonti (Jacobsson group)

MBW pub Friday October 24 there will be pub, which will be in Halloween style. So dress up and win a prize for best costume! Time and place as usual; from 5 pm in E5 lunchroom.

/ Per & Lina