MBW nyhetsbrev – vecka 42, 2015 (for English version see below)

· Grupp Büttner Ny forskargrupp vid MBW Vi vill välkomna grupp Büttner som började på institutionen den 1 okt. Gruppen består idag av biträdande lektor Sabrina Büttner, Carlotta Perselj (doktorand), Jutta Diessl (doktorand) och Lukas Habernig (postdoktor). Sabrina kommer närmast från universitetet i Graz, Österrike och är en av tre biträdande lektorer som MBW har rekryterat nyligen. Grupp Büttner sitter i korridoren F4 södra.

Den 22 okt kl. 16 håller MBW välkomstmingel för den nya gruppen. Lokalen är lunchrummet på F5 – välkommen!

· Internationell pub på Fakultetsklubben 21 oktober är internationella medarbetare, forskare och gäster är välkomna till Stockholms universitets Fakultetsklubben Manne Siegbahn för en pubkväll. Evenemanget börjar 17:00 och slutar 20:30. Medlemskap behövs inte denna kväll. Dryck och mat finns till rimligt pris. Anmälan görs senast måndag 19 oktober enbart via denna länk: intpubFklubben.axaco.se  

Den internationella pubkvällen är en god chans för medarbetare och gäster att träffas från olika institutioner vid Stockholms universitet. SU-forskare med internationella gäster uppmanas ta med sin grupp till Fakultetsklubben denna kväll.

· Introduktionsmöte för nya anställda på MBW 6 november För dig som är ny på SU och MBW håller administrativa enheten ett introduktionsmöte 6/11 kl.13.30 - 14.30. På agendan står bland annat personalsystemet Primula, information om löneutbetalningar, utlägg, semester, sjukdom, svenska socialförsäkringssystemet med mera. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig till Daniel Gustafsson, daniel.gustafsson@su.se.

· Ny sida på su.se för utländska forskare och engelsktalande personal SU har samlat bra information om att leva i Sverige och att arbeta på SU på en sida. Här finns länkar till Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket och matnyttig information. http://www.su.se/english/staff-info/relocation

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor: Lukas Habernig (grupp Büttner)

Doktorander: Ali Pour Khavari (grupp Haghdoost), Carlotta Perselj (Büttner grupp), Jutta Diessl (grupp Büttner)

Studenter: Shad Othman (grupp Udekwu), Kaja Boner (grupp Udekwu), Joshua Wolliscroft (grupp Cannon/Nedergaard), Oliver Busby (grupp Cannon/Nedergaard), Ioanna Myronidi (grupp Ljungdahl), Maud van Gils (grupp Wojcik), Necati Tosun (grupp Jacobsson), Stephanie Dahl (grupp Sverremark-Ekström)  

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 42 English version 

· New research group at MBW We would like to welcome group Büttner that started at MBW Oct 1st. The group currently consists of Assistant Professor Sabrina Büttner, Carlotta Perselj (PhD), Jutta Diessl (PhD) and Lukas Habernig (post doc). Group Büttner will sit on F4 south.

 

October 22, MBW will arrange mingle to welcome the new group. The venue is the F5 lunchroom, time 16:00. Welcome!

· International pub at the Faculty Club October 21 All international staff, researchers and guests are invited to the Stockholm University Faculty Club for a pub night. The event starts at 17:00 and ends at 20:30. Membership is not required this evening. Please register no later than Monday, October 19th via this link: intpubFklubben.axaco.se

The international Pub night is a good chance for employees and guests to get together from different departments at Stockholm University.

· Introduction to new employees at MBW New MBW employees are invited to an introduction session on Nov 6, 13.30–14.30. The introduction will focus on administrative processes and routines such as the Primula system, salary payments, expenses, vacation, illness and insurances. Please register to Daniel Gustafsson daniel.gustafsson@su.se

· New page at www.su.se for guest researchers and English-speaking staff SU has gathered useful information on living in Sweden and working at SU on the website. There you will find links to the Swedish Tax Agency, Migration Board, the Swedish Social Insurance agency and other information. http://www.su.se/english/staff-info/relocation

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post doc: Lukas Habernig (Büttner group)

PhD students: Ali Pour Khavari (Haghdoost group), Carlotta Perselj (Büttner group), Jutta Diessl (Büttner group)

Students: Shad Othman (Udekwu group), Kaja Boner (Lindås group), Joshua Wolliscroft (Cannon/Nedergaard group), Oliver Busby (Cannon/Nedergaard group), Ioanna Myronidi (Ljungdahl group), Maud van Gils (Wojcik group), Necati Tosun (Jacobsson group), Stephanie Dahl (Sverremark-Ekström group)

/ Per & Lina