MBW’s IT/datasupport MBW har tre personer som arbetar med IT-support. Om du behöver hjälp med din dator, nätverk, installera program, programlicenser, installera skrivare, köpa datautrustning eller liknande kan du kontakta någon av dessa personer:

Björn Palmgren: Björn arbetar 50 % på MBW och 50 % på BIG. Björn har hand om f.d. GMTs dataserver. Björn sitter i rum F434, tel. 1273, bjorn.palmgren@su.se

Bengt Hall: Bengt är specialist på Apple-datorer. Bengt finns på MBW varje tisdag. Bengt har hand om f.d. WGI’s dataserver. Tel. 070-789 0902, bengt.hall@wgi.su.se

Gunnar Jacobsson: Gunnar är också på MBW varje tisdag. Han är specialist på PC-datorer, gjn@wgi.su.se

För frågor som rör IT-konton och SU-mejladressen ska du kontakta For Elin Eriksson, rum E531, tel. 3676, elin.eriksson@su.se

Rumsbokning i Outlook Från och med december kommer bokning av seminarierum och mötesrum på MBW göras via Outlook. Senare kommer också andra resurser såsom t.ex. IFSU att göras via Outlook. Vi kommer att ha en genomgång för hur man använder Outlook, preliminära datum för detta är 29/11 och 3/12.

För att kunna använda rumsbokningen effektivt rekommenderar vi att all personal på MBW använder Outlook för e-post och kalender.

Gemensamt postrum på MBW Om 1-2 månader kommer MBW’s gemensamma postrum stå färdigt. Det kommer att ligga på plan 3 i F-huset, i rum F341. Där kommer alla medarbetares postfack att finnas, och även utrustning och ytor för att paketera och göra utskick. Vi kommer också att ha ett litet förråd av kontorsmaterial där. Vi återkommer med information om när det står klart.

Personalnytt Vi kan hälsa ytterligare en ny doktorand välkommen, Ineke Luijten. Ineke arbetar sedan 1 oktober i Jan Nedergaards lab.

 

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 44 English version 

MBW IT support MBW has three persons working with IT-related issues for MBW. If you need help with your computer, network, installing programs, licenses for programs, installing printers, buying equipment for computers etc. you may contact following persons:

Björn Palmgren: Björn works 50% for MBW and 50% for BIG. Björn is in charge of the server of former GMT. Room F434, phone 1273, bjorn.palmgren@su.se

Bengt Hall: Bengt is specialized in Apple computers. Bengt is at MBW every Tuesday. Bengt is in charge of the server of former WGI. Phone 070-789 0902, bengt.hall@wgi.su.se

Gunnar Jacobsson: Gunnar is also at MBW every Tuesday. He is specialized in PC computers, gjn@wgi.su.se

For issues regarding SU-email accounts, please contact Elin Eriksson, room E531, phone 3676, elin.eriksson@su.se

Reservation of meeting rooms in Outlook Starting from December, booking of the seminar rooms and meeting rooms at MBW shall be done via Outlook. Later booking of other facilities such as IFSU will also made via Outlook. There will be demonstrations of how to use Outlook, preliminary dates for that is November 29 or December 3.

To make efficient use of reservation of meeting rooms and, it is recommended that all staff of MBW use Outlook for email and calendar.

Common mail room at MBW In one or two months time, MBW will have a common mailroom at the 3rd floor of the F-house, in room F341. Mailboxes of all staff will be placed in the common mailroom, instead of in each corridor. In the “Postrum” there will also be equipment and space for preparing parcels or mail and a small stock of stationary. More information of the time for the opening will follow.

Personnel news MBW can welcome yet another PhD student, Ineke Luijten. Ineke is working in Jan Nedergaard’s lab since Oct 1.

/ Per & Lina