Personalfoton för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda gruppmedlemmar och annan personal. I november kommer det två nya tillfällen att bli fotograferad. För dig som är nyanställd, eller har missat tidigare tillfällen. Datum och tid:

6 november 13.00 – 15.00

18 november 13.00 – 15.00

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard­tavlan utanför postrummet. Observera att det är frivilligt att förekomma med bild på hemsidan.

·  Ny resebyrå för SU Från 3 november ersätter BCD Travel Via Egencia som SU’s resebyrå. Varje gång du reser inom ramen för ditt arbete på SU ska du boka dina flygbiljetter via BCD Travel. Det går även att boka hotellrum. När du bokar via BCD Travel behöver du inte lägga ut några pengar, utan fakturan kommer direkt till SU.

Inom de närmsta två veckorna kommer det att finnas online-seminarium på både svenska och engelska, med instruktioner för hur man använder BCD Travels online-bokning. Se mer här: http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=169946a7101b9add1ea5c56c0d81ba758053af5&ident=scramble_42519068XEnGKSmgRcywMwGB_2_169941

BCD Travel ’s hemsida http://www.bcdtravel.se/

Kontaktperson är Anette Westlund, anette.westlund@bcdtravel.se

· Anna-Lena Spetz fyller 50 år Professor Anna-Lena Spetz fyller 50 år i dagarna, och MBW vill gratulera och fira henne den 11 november. Välkommen till lunchrummet på E5 kl 15.00.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Administrativ personal Erik Karhu (vik. personalhandläggare)

Postdoktorer Anna Rolicka (grupp Östlund Farrants)

Doktorander Gabriela Wassing (grupp Jonsson)

· MBW på Sveriges Radio MBW’s Professor Antonio Barragan medverkade i programmet Institutet som sändes 18-19 oktober. Programmet kan höras på sr.se.  Läs mer på MBW’s hemsida. http://www.su.se/mbw/about-us/news/general-news/professor-barragan-talks-about-his-exciting-research-in-the-radio-program-institutet-1.207416

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 44 English version 

 

Staff photos for the MBW website On the MBW website, photos of employed group members and other staff is published. In November, there will be two new occasions to take your photo. For new staff and for those who missed previous occasions. The dates and times are:

6 November   1 pm – 3.00 pm

18 November   1 pm – 3.00 pm

Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside in the mailroom.

Please note that it is voluntarily to appear on photo on the MBW website.

 

New travel agency for SU From November 3, BCD Travel will replace Via Egencia as travel agency for SU. Every time you travel within the frame of your work you shall make the reservation of flights via BCD Travel. It is also possible to book hotel rooms. Doing that you do not need to make any private payments, but an invoice will be sent to SU.

In the next two weeks, there will be online seminars in both Swedish and Enligsh with instruction how to use BCD Travels online-booking. http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=169946a7101b9add1ea5c56c0d81ba758053af5&ident=scramble_42519068XEnGKSmgRcywMwGB_2_169941

BCD Travel home page http://www.bcdtravel.se/

Contact person is Anette Westlund, anette.westlund@bcdtravel.se

50 years anniversary for Anna-Lena Spetz  Professor Anna-Lena Spetz celebrates her 50th birthday and MBW wish to congratulate and celebrate with her. Please join us at the E5 lunchroom at 11 pm, November 11.

New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Administrative staff Erik Karhu (personnel administrator)

Postdocs Anna Rolicka (Östlund Farrants group)

PhD students Gabriela Wassing (Jonsson group)

MBW on Swedish radio The MBW Professor Antonio Barragan appeared on Swedish radio October 18-19 in the program “Institutet”. The program can be listened to via sr.se. Read more on the MBW home page. http://www.su.se/mbw/about-us/news/general-news/professor-barragan-talks-about-his-exciting-research-in-the-radio-program-institutet-1.207416

/ Per & Lina