· MBW Julbuffé 17 december Årets julbuffé kommer i år att serveras på Lantis, torsdagen 17 dec, kl. 17:00. Traditionellt svenskt julbord serveras tillsammans med dryck. Vegetariska alternativ finns. Mer information om anmälan kommer inom kort.

· MBW-fika 10 november Nästa MBW-fika är tisdag den 10 november kl. 15:00 i lunchrummet på E5. Det bjuds på kaffe/te och hembakta cupcakes. Kom och fika och träffa MBWare från andra korridorer.

· Ny kalender för 2016 Administrationen kommer att beställa nya bordskalendrar för att dela ut på MBW. Om någon önskar en speciell kalender finns en katalog och beställningsblankett vid administrationen. Vid frågor kontakta Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· Genomgång av BCD Travel’s onlinebokningsverktyg BCD Travel erbjuder ytterligare genomgångar av bokningsverktyget på engelska den 5 och 9 november. Läs mer och registrera dig via denna länk: http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=233362a56fa7054ab4ea8b2d46e8c1bdf13716d

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor: Sebastian Dergan Dylon (grupp Theopold)

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 44 English version 

· MBW Christmas Buffet December 17 This year’s Christmas buffet will be held at Lantis December 17 at 5 pm. Traditional Swedish julbord will be served along with refreshments, vegetarian alternative is also available. Information about registration will be circulated shortly.

·MBW-fika on November 10 Next MBW-fika will be Tuesday November 10th at 3 pm in E5 lunch room. It will be served coffee/tea and homemade cupcakes. Come and join for a coffee and meet MBWers from other corridors.

· New calendar for 2016 The administration will order new calendars for 2016 and handing out at MBW. If someone wants to order a specific calendar there is a catalog and an order form at the administration. If you have any question please contact Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

· Introduction Online booking tool at BCD Travel BCD Travel organize an introduction of the online booking tool in English on November 5 and 9. Read more about this introduction and register via the link: http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=233362a56fa7054ab4ea8b2d46e8c1bdf13716d

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post doc:  Sebastian Dergan Dylon (Theopold group)

/ Per & Lina