(for English version see below)

· MBW fick flera bidrag i VRs årliga beslut I årets stora utlysning har MBW erhållit 8 bidrag från Vetenskapsrådet (VR). Inom medicin och hälsa fick Ann-Beth Jonsson, Eva Sverremark-Ekström och Marie Öhman projektbidrag. Inom naturvetenskap och teknikvetenskap fick Ulrich Theopold och Christos Samakovlis projektbidrag samt Johan Ankarklev och Kristina Jonas etableringsbidrag. Därtill har Sabrina Büttner fått nätverksbidrag från VR i programmet Swedish Research Links (SRL).

Dessutom har Klas Udekwu erhållit fortsatt mångårigt stöd från Stockholms Läns Landsting för MetaSUB-projektet. 

Grattis!

· Vinteruppehåll för lunchlöpningen Den gemensamma lunchlöpningen på torsdagar har vinteruppehåll så länge som det ligger snö och is på marken. Vi återkommer när det är dags igen.

· Välkomstmingel för grupp Kristina Jonas 14 nov

Vi välkomnar Kristina Jonas och hennes grupp till MBW med mingel direkt efter Kristinas föreläsning på MASS på måndag 14 nov. Kl. 16:00 utanför föreläsningssalen, E306.

· MBW Pub 18 nov Fredag den 18 nov är det dags för MBW-pub igen, denna gång med rymdtema! Tid och plats är som vanligt från kl. 17:00 i E5s lunchrum.

· MBW-fika 22 nov Nästa MBW-fika är tisdag den 22 november kl. 15:00 i lunchrummet på E5. Det bjuds på kaffe/te och fikabröd. Kom och fika och träffa MBWare från andra korridorer!

· MBW Julbuffé 21 dec Årets julbuffé kommer att serveras på Restaurang Lantis den 21 dec kl. 17:00. Alla är varmt välkomna! Anmäl dig till middagen senast 12 dec via denna länk: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Christmas_Buffet_2016

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskare: Paulo Godoy (grupp Haghdoost)

Forskningsassistent: Li He (grupp Dai)

Gästdoktorand: Antonia Giacco (grupp Cannon/Nedergaard)

Stipendiat: Mariama Cherif (grupp Östlund-Farrants)

Student: Marlena Scharenberg (grupp Sverremark-Ekström), Asma Abdallah (grupp Öhman), Max Stam (grupp Lindås)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 45, 2016 English version

· MBW awarded several grants from Swedish Research Council MBW has been awarded 8 grants from the Swedish Research Council (VR):

Ann-Beth Jonsson, Eva Sverremark-Ekström and Marie Öhman were awarded grants in the area of Medicine and health. Christos Samakovlis, Ulrich Theopold, Johan Ankarklev, and Kristina Jonas were awarded grants in the area of Natural and Engineering Sciences. Sabrina Büttner was awarded grant from VR in the program Swedish Research Links (SRL).

In addition, Klas Udekwu receiving a multi-year continuation grant from the Stockholms läns landsting (SLL) for the MetaSUB project.

Congratulations!

· Winter break for lunchtime running group The running group on Thursdays will have a break for the winter as long as there is snow and ice on the roads. We will get back to everyone when we start up again.

· MASS with reception to follow Nov 14 Kristina Jonas, who joined MBW this summer, will present her first departmental seminar at MASS on Monday, Nov 14 at 15:00. Directly after MASS, at 16:00, there will be a reception in Kristina’s honor just outside of the lecture hall. Please come and join in welcoming Kristina and her coworkers.

. MBW Pub Nov 18 Friday Nov 18 there will be MBW Pub with Space Theme!  Time and place as usual; from 5 pm in E5 lunchroom.

· MBW-fika on Nov 22 Next MBW-fika will be Tuesday November 22th at 3 pm in E5 lunch room. There will be served coffee/tea and some bakery. Come and join for a coffee and meet MBWers from other corridors!

· MBW Christmas Buffet Dec 21 This year’s Christmas buffet will be held at Restaurant Lantis December 21 at 5 pm. You are all most welcome!

Please RSVP by December 12 by following link: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Christas_Buffet_2016

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Researcher: Paulo Godoy (Haghdoost group)

Research assistant: Li He (Dai group)

Visiting PhD student: Antonia Giacco (grupp Cannon/Nedergaard)

Sholarship: Mariama Cherif (Östlund-Farrants group)

Students: Marlena Scharenberg (Sverremark-Ekström group), Asma Abdallah (Öhman group), Max Stam (Lindås group)

 

/ Per & Lina