Seminarium “Working in Sweden” 25 november Ett nyttigt seminarium för utländska postdoktorer, forskare och doktorander. Seminariet ger svar på många frågor och hjälper till att navigera bland regler om svensk arbetsmarknad, socialförsäkring, sjukvård, arbetslöshet och pension. Seminariet arrangeras av SULF men är öppet för alla.  Läs mer på http://www.sulf.se/Press-opinion/Opinion/Working-in-Sweden/

Anders Nilsson fyller 60 år Universitetslektor Anders Nilsson fyller 60 år i dagarna, och MBW vill gratulera och fira honom den 25 november. Välkommen till lunchrummet på E5 kl. 15.00.

MBW Julbuffé planeras till den 18 december. Mer information om tid och plats kommer snart.

Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor Ganapathi Kandasamy (grupp Andréasson)

Fotografering av personal till MBW’s hemsida En påminnelse om det sista fototillfället för i år, den 18 november kl. 13-15. Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard­tavlan utanför postrummet. Observera att det är frivilligt att förekomma med bild på hemsidan.

/ Per & Lina 

_________________________________________________

MBW newsletter – week 46 English version 

Seminar “Working in Sweden” November 25 For postdocs, researchers and PhD students of non-Swedish origin, this seminar is give answer to lots of questions on how to navigate all the different rules and regulations that govern the Swedish labor market, social security, residence, health care, unemployment and pensions. The seminar is held by the union organization SULF, but is open to anyone. Read more on http://www.sulf.se/Press-opinion/Opinion/Working-in-Sweden/

60 years anniversary for Anders Nilsson Associate professor Anders Nilsson celebrates his 60th birthday and MBW wishes to congratulate and celebrate with him. Please join us at the E5 lunchroom at 3 pm, November 25.

MBW Christmas Buffet is planned for December 18. More information on time and place will follow.

New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdoc Ganapathi Kandasamy (Andréasson group)

Staff photos for the MBW website Reminder of the last photo session on 18 November at 1 pm – 3.00 pm. Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside in the mailroom.  Please note that it is voluntarily to appear on photo on the MBW website.

/ Per & Lina