MBW nyhetsbrev – vecka 46, 2015 (for English version see below)

· Boka in MBW-dagarna 12-13 maj I vår är det åter dags för MBW-dagarna, för all personal och studenter vid institutionen. Det kommer att vara en tvådagarskonferens med övernattning i närheten av Stockholm. Anmälan och mer information kommer att skickas ut framöver.

· MBW Julbuffé 16 december Årets julbuffé kommer att serveras på Restaurang Lantis den 16 dec kl. 17:00. Alla är varmt välkomna! Anmäl dig till middagen via denna länk: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Christmas_Buffet_2015

· Posterskrivaren flyttad till F3 MBWs posterskrivare har nu flyttats från E4 till F3, rum F328. Det är en temporär placering i väntan på en permanent lösning. Varje utskrift tar minst 30 minuter, så se till att ha god framförhållning när ni förbereder en poster. Kontakta Gelana Yadeta för att få hjälp med skrivaren gelana.yadeta@su.se, tel. 4180.

· Nycklar till BIGs lokaler Vi organiserar ett gemensamt nyckelskåp med nycklar till BIGs föreläsningslokaler. Om du har en nyckel till dessa lokaler, lämna den till Jerker Eriksson (F336b) eller i Jerkers postfack i postrummet tillsammans med lapp med ditt namn. Nyckel kommer att placeras i nyckelskåpet i postrummet på F3.

Om du vill låna en nyckel, signera med ditt namn och datum i pärmen bredvid nyckelskåpet och signera igen vid återlämnande av nyckel.

· Adobe Connect videokonferens Visste du att det finns möjlighet att ha videokonfe­renser i Runnströmsrummet? Nu i nov finns det möjlighet att på distans delta i en demon­-stration hur man använder programmet Adobe Connect för videomöten. Kursen riktar sig framförallt till nybörjare, men också till andra som redan använder programmet. Du får lära dig hur du hittar programmet, hur du skapar ett möte, hur du bjuder in deltagare hur du visar dokument för andra deltagare samt ge tips om vad du ska tänka på för ett lyckat videomöte. Demonstrationen ges på svenska, men det går bra att ställa frågor på engelska.

Datum och tid: 16 november kl. 13:30-15:00 och den 19 november kl. 13:30-15:00.

Läs mer och anmäl dig här.

· Vetenskapsrådet stora utlysning I årets stora utlysning har MBW erhållit sju bidrag från Vetenskapsrådet. Claes Andreásson, Per Ljungdahl, Neus Visa och Stefan Åström har fått bidrag inom området Natur och Teknik. Tore Bengtsson har fått bidrag inom området Medicin och Hälsa. Marc Friedländer och Sabrina Büttner har fått bidraget Unga Forskare. Stort grattis!

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Mina Eriksson (Grupp Wojcik), Liujunli Li (Grupp Mannervik), Tereza Skýbová (Grupp Mannervik), Aleksandra Zadora (Grupp Lindås)

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 46 English version 

· Save the Date - MBW Retreat May 12-13 In the Spring of 2016 it is time for the MBW Retreat for all MBW staff and students. It will be a two-day retreat including overnight stay in the outskirts of Stockholm. Keep your eyes open for registration and more detailed information.

· MBW Christmas Buffet December 16 This year’s Christmas buffet will be held at Restaurant Lantis December 16 at 5 pm. You are all most welcome!

Please RSVP by December 9 by following link:

https://sunet.artologik.net/su/MBW_Christmas_Buffet_2015

· Poster printer moved to F3 The MBW poster printer has been moved from E4 to F3, room F328. This is a temporary place until we have a permanent location. Each printout takes at least 30 minutes, so have some foresight when preparing a poster. Contact Gelana Yadeta for assistance. gelana.yadeta@su.se, phone 4180.

· Keys to BIG lecture rooms We are organizing a common collection of keys for BIG lecture rooms. If you have a key to a BIG lecture room, please leave it to Jerker Eriksson (F336b) or in his mail box with a note with your name. The key will be placed in a locker in the mail room on F3.

If you want to borrow a key, sign your name and the date in the folder next to the locker, and sign again when you return it.

· Adobe Connect videoconference Did you know that it’s possible to have web meetings in Runnströmsrummet? In Nov there will be an opportunity to participate in a distance introduction (webinar) of Adobe Connect. The course is aimed primarily to beginners, but also to others who are already using the program. The demonstration is given in Swedish.

Date and time: Nov 16 1:30–3 pm and Nov 19 1:30–3 pm

Read more and Registration

· Swedish Research Council’s open call for grants In this year’s open call MBW has been awarded seven grants from the Swedish Research Council (VR). Claes Andreásson, Per Ljungdahl, Neus Visa and Stefan Åström was awarded grants in the area of Natural and engineering sciences. Tore Bengtsson was awarded grant in the area of Medicine and health. Marc Friedländer and Sabrina Büttner were awarded grants in the category of ”Young researchers”. Congratulations!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Mina Eriksson (Wojcik group), Liujunli Li (Mannervik group), Tereza Skýbová (Mannervik group), Aleksandra Zadora (Lindås group)

/ Per & Lina