(for English version see below)

· Anslag från Cancerfonden Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge anslag till 3 forskningsprojekt vid MBW, Claes Andréasson, Piergiorgio Percipalle och Neus Visa. Grattis!

· Lyckad workshop för doktorander Att kunna kommunicera vetenskap, nätverka och tidsplanera är viktigt för en framgångsrik karriär som forskare. Doktorander vid Zoologi, MBW, DEEP och DBB fick möjligheten att utveckla dessa förmågor under en gemensam workshop tidigare i november. Målet var att öka samarbetet, tvärvetenskaplig forskning och förbättra kommunikationen av sin egen forskning till olika målgrupper. Läs mer om workshopen här.

·  Utskrifter Vi vill uppmana alla på MBW att ställa in svartvit och dubbelsidigt som default när vi gör utskrifter. Genom att göra det spar vi både pengar och värnar om miljön! Svartvit utskrift kostar 5 öre jämfört med färgutskrift som kostar 38 öre.

· MBW Julbuffé 21 dec Årets julbuffé kommer att serveras på Restaurang Lantis den 21 dec kl. 17:00. Alla är varmt välkomna!

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Stipendiat: Malin Ueberschär (grupp Dai)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 47, 2016 English version

· Grants from the Swedish Cancer Society The Swedish Cancer Society’s Research Commission has awarded grants to 3 research projects at MBW, Claes Andréasson, Piergiorgio Percipalle and Neus Visa. Congratulations!

· Successful collaboration workshop for PhD students Skills in science communication, networking and time management are essential for a successful career as a scientist. The opportunity to develop these abilities were given to PhD students at Zoology, MBW, DEEP and DBB through a workshop. The aims were to increase collaborations, interdisciplinary research and improve communication of own research to different audiences. Read more about the workshop here.

· Printouts We would like to encourage all of you to select grey scale and 2-sided prints by default when you making prints. By doing this, we save both money and care about the environment! Grey scale prints costs 5 cents compared with color prints that costs 38 cents.

· MBW Christmas Buffet Dec 21 This year’s Christmas buffet will be held at Restaurant Lantis December 21 at 5 pm. You are all most welcome!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Scholarship: Malin Ueberschär (Dai group)

 

/ Per & Lina