Årets bidragsbeslut Vetenskapsrådet (VR) och andra stora organisationer har nyligen tillkänna gjort årets bidragsbeslut. Från VR får SUs naturvetenskapliga fakultet 103 miljoner fördelade på 34 projekt. Det placerar SU på 5:e plats i Sverige inom området Naturvetenskap och teknik. Listan toppas av Lund och Uppsala universitet. Två av VR-bidragen går till MBW, till professor Marie Öhman och professor Mattias Mannervik. Rektor har skrivit en blogg om årets bidragsbeslut. http://rektorsblogg.su.se/2014/11/10/arets-bidragsbeslut/

Siamak Haghdoost ny gruppledare Institutionsstyrelsen har utsett Siamak Haghdoost till gruppledare från 1 december. Haghdoost har fått ett stort anslag från Strålskyddsmyndigheten. Siamaks grupp består av doktoranderna Sara Shakeri Manesh och Asal Fotouhi samt forskarna Triamate Sangsuwan och Siv Golkar Osterman.

MBW Julbuffé 18 december Årets julbuffé kommer att serveras i hallen utanför G-salen kl. 15 direkt efter MOSS-seminariet den 18 december. Traditionellt svenskt julbord serveras tillsammans med dryck. Vegetariska alternativ finns. Ingen föranmälan krävs.

Labbjournaler nu i lager Från och med nu finns det även labbjournaler på lager i postrummet, bland kontorsmaterialet.

MBW-dagarna Ett stort tack till alla deltagare på MBW-dagarna förra veckan. Tack vare er blev programmet med presentationer, poster session, social aktivtet och mingel väldigt lyckat. Vi ser fram emot att få göra detta igen om 18 månader!

 

/ Per & Lina 

_____________________________________________________

MBW newsletter – week 48 English version 

The list of 2015 grants awarded by the Swedish Research Council (VR) and several other organisations have recently been made public. From the VR, the SU Faculty of Science received 103 mSEK divided between 34 projects. That places SU in 5th place among Swedish universities in terms of Science and Technology. Lund and Uppsala Universities top this list.  Two of the VR grants were awarded to MBW professors, Marie Öhman and Mattias Mannervik. The SU Vice-Chancellor has written a blog about this year’s funding decisions (only in Swedish).  http://rektorsblogg.su.se/2014/11/10/arets-bidragsbeslut/

Siamak Haghdoost new group leader The department board has appointed Siamak Haghdoost group leader starting from December 1st. Haghdoost has received a grant from the Swedish Radiation Safety Authority. Siamak’s group consists of PhD students Sara Shakeri Manesh and Asal Fotouhi and researchers Triamate Sangsuwan and Siv Golkar Osterman.

MBW Christmas Buffet December 18 will be held in the hall outside of G-salen at 3 pm, directly after the MOSS seminar. Traditional Swedish julbord will be served along with refreshments, vegetarian alternative is also available. No registration required.

Lab journals now available From now on there are also a stock of lab journals among the stationary in the mailroom F341.

The MBW retreat  Thanks to all participants at the MBW retreat last week. You all contributed to the successful talks, poster session, social activity and mingle. We are looking forward the do it again in 18 months time!

/ Per & Lina