· Ny mikroskopifacilitet Strax före jul förra året fick MBW ett glädjande besked; Vetenskapsrådet meddelade att IVMSU utnämnts tillsammans med faciliteter vid KTH, GU och UmU att etablera en infrastruktur för avancerad ljusmikroskopi på nationell nivå. IVMSU är den nya imaging-enhet som Stockholms Universitet bygger under ledning av företrädare för MBW. Enheten kommer att erbjuda ”state-of-the-art” intravitalmikroskopi med möjligheter till unika i sitt slag även långt utanför landets gränser. Enheten kommer att utgöra en del av det nya djurhuset och ska vara klar hösten 2017.

 

Anmälan till MBW-dagarna 12-13 maj En påminnelse om att anmäla sig till MBW-dagarna senast den 1 mars. Vi ser fram emot att alla på hela MBW kommer att delta. Anmälningsformuläret hittar du här: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Retreat_2016

 

· Trakasserier och kränkande särbehandling Ny broschyr från universitetet med information om vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara, vad man kan göra om du eller någon annan blir utsatt och om universitetets ansvar. Broschyren finns på MBWs intranät samt på SUs medarbetarwebb, se här.

 

· Doktorandrådsmöte 29 feb Nästa doktorandrådsmöte kommer att vara den 29 feb i E306, kl. 16-17.

 

· MBW Pub 19 feb Fredag den 19 feb är det dags för MBW Pub igen! Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontakter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

· MBW-fika med semlor 9 feb På tisdag är det semmeldagen och MBW bjuder på semlor. Välkomna till lunchrummet på E5, kl. 15.00.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Júlia Martínes Berengueras (grupp Jonsson), Samuel Garner (grupp Friedländer)

Stipendiat: Ines Mota (grupp Samakovlis)

Gästdoktorand: Martin Kunc (grupp Theopold)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 5, 2016 English version 

· New microscopy facility Just before Christmas MBW was reached by good news; VR, The Swedish Research Council had appointed IVMSU to build a national infrastructure for advanced light-microscopy together with units from three other universities in Sweden, KTH, GU and UmU. IVMSU stands for IntraVital Microscopy at Stockholm University and is a new unit for advanced microscopy build by SU and MBW. This unit will offer state-of-the-art facilities for users wishing to perform intravital microscopy at advanced level. The unit will be located to the new animal house and will be ready by the end of the fall 2017. 

· Registration for MBW Retreat May 12-13 A reminder to register for the MBW retreat on March 1st the latest. We look forward to have every MBW member participating. Registration form will be found here: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Retreat_2016

 

· Harassment and victimisation New brochure from Stockholm University with information about the forms that victimisation, harassment and sexual harassment may take, what you can do if you or someone else becomes subjected to such behavior and the university’s responsibilities. Find the brochure at MBW internal site, here.

 

· PhD council meeting Feb 29 Next Ph D council meeting will be February 29 in E306, 4-5 pm.

 

· MBW Pub Feb 19 It’s time for MBW Pub again! Take the chance to mingle with new and old colleagues. It will be served drinks, snacks and pizza (please remember to bring cash). From 5 pm in E5 lunchroom, welcome!

 

· MBW fika with ”semlor” on February 9 February 9 is the Swedish “semmeldagen” when you are supposed to eat the cardamom bun with whipped cream and almond. MBW invites everybody to have a “semla”. Welcome to E5 lunchroom at 3 pm.  

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Júlia Martínes Berengueras (Jonsson group), Samuel Garner (Friedländer group)

Scholarship: Ines Mota (Samakovlis group)

Guest PhD student: Martin Kunc (Theopold group)

 

/ Per & Lina