· Ny personalhandläggare Emma Aldenstam är MBW’s nya personalhandläggare sedan förra veckan. Emma ersätter Erik Karhu som var här tillfälligt. Du kan nå Emma i sekretariatet på F3, via email på  emma.aldenstam@su.se eller på anknytning 3998.

·  Kurs i vetenskaplig kommunikation för doktorander 23-27 mars Om du vill utveckla din förmåga att kommunicera och väcka intresse för din forskning kan du läsa med om den här kursen här: https://scicommstockholmuni.wordpress.com/

· Fotografering 12 och 17 februari finns det chans att fotografera sig för MBW’s hemsida. Det finns också möjlighet att ta gruppfoto hela forskargruppen tillsammans om man önskar. Skriv upp dig/er för tid för fotografering på anslagstavlan utan för postrummet på F3.

·  MBW-fika med semlor 17 februari På semmeldagen bjuder MBW på semlor! Välkomna till lunchrummet på E5 kl. 15.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Sofia Nordlander (grupp Sverremark); Natalie Boulet (grupp Nedergaard); Zhilun Li (grupp Karlsson)

Doktorander Hanna Gebreegziabher (grupp Jonsson)

Administrativ personal Emma Aldenstam

Studenter Gintare Lasaviviute (grupp Sverremark); Zachary Anstey (grupp Bengtsson); Esperanza Luna Carillo (grupp Jonsson); Rufus Magnusson (grupp Samakovlis)

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 6 English version 

·  New personell administrator Emma Aldenstam is MBW’s new personnel administrator since last week, replacing Erik Karhu who was here temporarily. Emma can be reach at the administration office at F3, on email emma.aldenstam@su.se or on phone 3998.

·  Science Communication training for PhD students march 23-27 If you wish to develop you communication on you research you can find out more about this course here: https://scicommstockholmuni.wordpress.com/

·  Photo sessions coming up February 12 and 17, there will be sessions to take your photo for the MBW website. It is also possible to take a group photo with the whole research group, if you wish. Sign up for the photo shoot on at the board outside of the mailroom at F3.

·  MBW fika with ”semlor” on February 17 February 17 is the Swedish “semmeldagen” when you are supposed to eat the cardamom bun with whipped cream and almond. MBW invites everybody to have a “semla”. Welcome to E5 lunchroom at 3 pm.  

·  New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Sofia Nordlander (Sverremark group); Natalie Boulet (Nedergaard group); Zhilun Li (Karlsson group)

PhD students Hanna Gebreegziabher (Jonsson group)

Administrative staff Emma Aldenstam

Students Gintare Lasaviviute (Sverremark group); Zachary Anstey (Bengtsson group); Esperanza Luna Carillo (Jonsson group); Rufus Magnusson (Samakovlis group)

 

/ Per & Lina