Budget för 2014 Institutionsstyrelsen beslutade denna vecka institutionens budget för 2014. Bland annat innehåller budgeten beslut om att införa resestipendier för doktorander (se nedan). Budgeten siktar också på att 13 nya doktorander ska antas under 2014 samt att tre nya biträdande lektorer ska rekryteras.

Resestipendier för doktorander Från och med i år kommer alla doktorander har rätt till ett stipendium för en resa till en konferens eller liknande. Beloppet är maximalt 20 000 kr som kan tas ut vid ett tillfälle. Resestipendiet kan tas ut när som helst under studietiden, men ändamål och tidpunkt för stipendiet ska stämmas av och godkännas av handledaren.

Lab manager – ny befattning på MBW Heinrich von Fircks kommer att tillträda som lab manager den 17 mars. Den nya befattningen har inrättats för att förstärka samordningen inom institutionen och höja nivån på det infrastrukturella/tekniska stödet för labben och forskarna. Heinrich har erfarenheter från både forskningsmiljö och klinisk miljö. Heinrich har även en bakgrund som forskare själv. Vi ser fram emot att välkomna honom hit!

Nya multiskrivare MBW har tecknat ett avtal med Koneo om att installera en stor multiskrivare (inkl. kopiator och scanner) i varje korridor. Alla nya skrivare kommer att vara av märket Konica Minolta. De kommer att ha ett gemensamt serviceavtal, toner kommer att köpas in gemensamt och finnas i det nya postrummet. Det kommer också vara möjligt för alla att skriva ut på vilken skrivare man vill. Vi återkommer med tidplan för installation.

Ombyggnationer på MBW Ombyggnation och renovering av F5 har äntligen påbörjats. Ombyggnationen på F5 kommer att göra det möjligt för våra två nya grupper, ledda av Antonio Barragan och Anna-Lena Spetz, att flytta sina labb från till SU from KI. Det kommer även att möjliggöra omflyttningar av flera av våra nuvarande forskningsgrupper för att optimera användningen av institutionens laboratorium och andra lokaler. Snart kommer också ombyggnationen av ett nytt sekretariat för den administrativa personalen att påbörjas. Sekretariatet kommer att ligga på F3, söder ut från hisshallen. Det kommer tillsammans med det nya postrummet att bli en central funktion på MBW och också bidra till att skapa en effektiv stödfunktion.

Personalnytt MBW har nyligen fått fem nya doktorander; Ineke Luijten (grupp Nedergaard), Judit Domingo Prim (grupp Visa), Mattias Engelbrecht (grupp Bernander), Sara Sigurlasdottir (grupp Jonsson), Stephanie Bauer (grupp Åström) samt en ny postdoktor; Lloyd Ryan (grupp Jonsson). Vi vill också välkomna Beatriz Campos som arbetar som laboratorieingenjör på MBW fram till sommaren.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 7 English version 

The MBW newsletter is finally back after a long winter break!

Budget for 2014 This week, the department board approved the institute's budget for 2014. The new budget includes some exciting initiatives that are worth noting, for example, travel grants for PhD students (see below), recruitment of 13 new PhD students, and recruitment of three tenure track associate senior lecturers that will hopefully be able to join MBW during the Fall term.

Travel grants for PhD students Starting from 2014, each PhD student will receive support up to 20 000 SEK to attend ONE meeting/conference. The grant can be used ONCE during the period of time that the student is a registered doctoral student. The use of this grant requires approval of the student's supervisor (handledare).

Lab manager - new position at MBW We welcome Heinrich von Fircks, who on March 17 will start as MBW's lab manager. This newly established position is intended to coordinate and enhance the level of laboratory and technical support for all research groups at the institute. Heinrich has extensive experience from similar positions within both academic and clinical research settings. Heinrich has a research background himself, we look forward to having him on board.

New multiprinters/copy machines MBW has a new contract with Koneo to set up and maintain one multiprinter (i.e. printer, copy machine and scanner) in each corridor. All printers are of the model Konica Minolta and there will be one common service contract for all of them. Toner will be ordered for all MBW and will be available in the soon to be operational common mailroom. Information on schedule for installation will follow.

Renovation news Renovations on the 5th floor of building F are finally underway! Also, work will soon begin on the construction of our administrative offices on the 3rd floor of building F. The renovations on F5 will enable our new groups, headed by Antonio Barragan and Anna-Lena Spetz, to relocate their existing laboratories from KI to SU. The renovations will also enable us to reshuffle the location of several existing groups to optimize the use of the institute's laboratory space. The new offices on F3 will provide MBW with a central hub that will enable our administrative personnel to operate more efficiently.

Personalnytt MBW har recently accepted five new PhD students; Ineke Luijten (group Nedergaard), Judit Domingo Prim (group Visa), Mattias Engelbrecht (group Bernander), Sara Sigurlasdottir (group Jonsson), Stephanie Bauer (group Åström) and also a new post doctor; Lloyd Ryan (group Jonsson). We also would like to welcome Beatriz Campos whom will have the position as laboratory engineer during the spring.

/ Per & Lina