·  Förändrat intranät MBWs intranät har fått ett nytt utseende och struktur. Tanken är att göra det lättare att snabbt hitta rätt information. Har ni förslag eller synpunkter på information/rutiner som saknas eller bör ändras, kontakta Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se.

·  SU’s introduktionsdagar på engelska 14-15 april Som nyanställd vid Stockholms universitet inbjuds du till en engelsk tvådagars introduktionsutbildning. Rektor och förvaltningschef presenterar organisationen och dess stödsystem. Du får en inblick i SU’s arbete kring jämnställdhet, säkerhet, miljö, kommunikation mm. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig på: www.su.se/introductioncourse2015    

·  Utskrifter Vi vill uppmana alla på MBW att ställa in svartvitt och dubbelsidigt som default när vi gör utskrifter. Genom att göra det spar vi både pengar och värnar om miljön! Svartvit utskrift kostar 5 öre jämfört med färgutskrift som kostar 34 öre.

· MBW-fika med tårta 24 februari Professor emerita Elisabeth Haggård har fyllt 70 år och MBW vill gratulera och fira henne den 24 februari. Välkommen till lunchrummet på E5 kl. 15.00.

·  MBW Pub 20 februari Missa inte MBW Pub imorgon som kommer ha temat kinesiskt nyår. Kom förbi lunchrummet på E5 för prisvärda drycker, dumplings och trevligt sällskap! Från kl. 17.00, alla är välkomna!

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskare Jonas Hälldin (grupp Spetz)

Doktorander Yuan Guo (grupp Östlund Farrants)

Gästforskare Beata Brzozowska (grupp Wojcik); Gunilla Olsson (grupp Haghdoost)

Studenter Bárbara Laczkovits (grupp Karlsson)

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 8 English version 

· MBW Intranet MBW Intranet has a new structure to make it easier to find information. www.su.se/mbw/internal If you have suggestions or comments on the content please contact Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se .

· Introduction course for new employees 2015 Stockholm University invites all new employees to a two-days introduction course (held in English). Vice-Chancellor and Director of Administration will introduce the SU organization and support systems. The course will gain insight into our work relating to gender equality, safety and security, environment, communication. Read more about the course and how to apply here: www.su.se/introductioncourse2015    

· Printouts We would like to encourage all of you to select grey scale and 2-sided prints by default. By doing this, we save both money and care about the environment! Grey scale prints costs 0,05 SEK compared to color prints that costs 0,34 SEK.

· MBW fika on February 24 Professor emerita Elisabeth Haggård celebrates her 70th birthday and MBW wish to congratulate and celebrate with her. Please join us at the E5 lunchroom at 3 pm.

MBW Pub February 20 Don’t miss MBW Pub tomorrow, the theme will be Chinese new year. Join for a drink, some dumplings and good company! At the lunchroom at E5 from 5pm, everyone is welcome!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Researcher Jonas Hälldin (Spetz group)

PhD student Yuan Guo (Östlund Farrants group)

Guest researchers Beata Brzozowska (Wojcik group); Gunilla Olsson (Haghdoost group)

Student Bárbara Laczkovits (Karlsson group)

/ Per & Lina