· Bioinformatikstöd Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet erbjuds nu stöd inom bioinformatik. Varje fredag står dörren öppen för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare, t ex. vilken programvara, vilka andra bioinformatiker som bör kunna hjälpa till med just de analyser/problem du behöver, eller hur du kan söka WABI-stöd (ett mer avancerat bioinformatikstöd). Drop-in fredagar 13-15 i sal D455, Zoologiska institutionen. Läs mer

· Kommande disputationer under våren på MBW

14 mars – Mohammadali Khan Mirzaei (Grupp Nilsson)

17 mars – Ioana Bujila (Grupp Östlunds Farrants/Troye-Blomberg)

18 mars – Nele de Klerk (Grupp Jonsson)

19 april – Marina Pantazoupolou (Grupp Ljungdahl)

29 april – Yeneneh Haileselassie (Grupp Sverremark-Ekström)

13 maj – Johanna Bengtsson (Grupp Rannug)

1 juni – Robert Krautz (Grupp Theopold)

9 juni – Xiao Wang (Grupp Sjölinder)

10 juni – Naveen Gowda (Grupp Andréasson)

 

· MBW Pub 11 mars Nästa fredag det dags för MBW Pub igen! Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Joao Ribeiro (grupp Andréasson), André Campos (grupp Wojcik), Jana Kovalcikova (grupp Nedergaard), Özum Atliturk (grupp Haghdoost)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 9, 2016 English version 

· Bioinformatics support This is an open service where you can go to discuss your project at the planning stage, get help with analysis and advice on how to proceed. Two bioinformaticians will be there one day a week for support. Open to all graduate students and researchers at Stockholm University. Drop-in Fridays 1 pm to 3 pm in room D455, Department of Zoology. Read more

 

· Upcoming dissertations at MBW during this semester

March 14 – Mohammadali Khan Mirzaei (Nilsson group)

March 17 – Ioana Bulija (Östlund Farrants group/Troye-Blomberg)

March 18 – Nele de Klerk (Jonsson group)

April 19 – Marina Pantazopoulou (Ljungdahl group)

April 29 – Yeneneh Haileselassie (Sverremark-Ekström group)

May 13– Johanna Bengtsson (Rannug group)

June 1 – Robert Krautz (Theopold group)

June 9 – Xiao Wang (Sjölinder group)

June 10 – Naveen Gowda (Andréasson group)

 

· MBW Pub 11 March Next Friday it’s time for MBW Pub again! Take the chance to mingle with new and old colleagues. It will be served drinks, snacks and some food (please remember to bring cash). From 5 pm in E5 lunchroom, welcome!

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Joao Ribeiro (Andréasson group), André Campos (Wojcik group), Jana Kovalcikova (grupp Nedergaard), Özum Atliturk (grupp Haghdoost)

 

/ Per & Lina