Denna delegationsordning är en vidaredelegering och ett förtydligande av SU:s delegations­ordning, den natur­vetenskapliga fakultetens delegationsordning samt delegationsordning för anställning. För punkter som inte finns med här hänvisas till fakultetens delegations­ordning. Regler för ersättare framgår i slutet av dokumentet.

Delegationsordning (292 Kb)