MBWs jämlikhets- och jämställdhetsplan utgår från de områden som anges i
diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och åtgärderna är specifikt anpassade till vår
institution. Områdena som vi kontinuerligt arbetar med utifrån diskrimineringslagen
och Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan är: Arbetsförhållanden,
Trakasserier och sexuella trakasserier, Rekrytering, Jämn könsfördelning och Lön.

Läs hela planen här, klicka och ladda ner filen:

Jämlikhets- och jämställdhetsplan 2016-18 (155 Kb)

Plan for Equality and Equal Rights for MBW (eng) (305 Kb)