At the moment this text is only available in Swedish.

Det finns tre typer av stipendier:

1) Grundutbildning - personen måste formellt vara antagen(registrerad i LADOK) till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på SU eller på universitet som SU har samarbete med. Får inrättas för maximalt 12 månader.

2) Forskarutbildning - personen ska vara antagen(registrerad i LADOK) till utbildning på forskarnivå på SU eller på universitet som SU har samarbete med. Får inrättas för maximalt 12 månader.

3) Postdoc - får ges till utländsk medborgare med doktorsexamen tagen utanför Sverige. Stipendium får utbetalas till maximalt 5 år efter doktorsexamen.

 

Andra begränsningar:

- stipendier får inte betalas till en person som har mottagit lön från SU, varken timlön eller månadslön.

- stipendier får inte betalas med anslagsmedel (från era enheter) eller från uppdragsverksamhet.

- extern finansiär måste skriftligt ha godkänt att projektmedel används till stipendium.

-stipendier inom utbildning på forskarnivå får inte heller finansieras med medel som fördelas via andra statliga myndigheter, t.ex. Vetenskapsrådet.

 

Läs mer i SUs riktlinjer för stipendier så ni kan läsa innantill om ni funderar på att betala stipendium till någon, här.

Det är personalhandläggare Emma Aldenstam som handlägger stipendier på MBW, så ta kontakt i god tid om ni vill betala ut stipendium.