(For English see below)

Sjukanmälan

Om du blir sjuk eller har sjukt barn ska du kontakta gruppledare eller chef via telefon, e-post eller sms samma dag. Anmälan av sjukdom eller vård av barn (VAB) ska registreras i Primula antingen av dig själv, närmaste chef eller MBWs personalhandläggare.

Logga in i Primula > Min sida > Sjukanmälan

Här hittar du länk till Primula

 • Sjukanmälan ska registreras i Primula och skickas för bevakning till lönehandläggare.
 • När arbetstagaren åter är i tjänst, anmäls detta i Primula (friskanmälan) genom att öppna sjukärendet och registrera t.o.m.-datum för första dag i arbete.
 • Läkarintyg inlämnas till personalhandläggaren vid institution fr.o.m. dag 8 i sjukskrivningen som vidarebefordrar till lönehandläggaren. Fr.o.m. dag 15
  i sjukskrivningen ska läkarintyg i original skickas till försäkringskassan av arbets-
  tagaren samt en kopia till institutionen. Personalhandläggaren på institutionen skickar en kopia till Lönesektionen.
 • Viktigt att arbetstagaren skickar in läkarintyget fr.o.m. dag 15 i sjukperioden till försäkringskassan.
 • Lönesektionen anmäler sjukfrånvaro till försäkringskassan elektroniskt fr.o.m. dag 15.
 • Bevaka att läkarintyg kommer in i tid vid långtidssjukdom.

Vård av sjukt barn (VAB)

 • Arbetstagaren anmäler direkt till försäkringskassan och till institutionen.
 • Läkarintyg ska lämnas från den 8 dagen.
 • När barnet är friskt, registrerar arbetstagare i Primula-webb frånvaroperioden fr.o.m.- och t.o.m.-datum. Barnets födelsedatum behöver vara inregistrerat i Primula, samt sänder en kopia av läkarintyg, om frånvaron har varit mer än 7 dagar.

 

Sick leave and temporary parental leave (VAB)

If you become ill or have a sick child, you should contact your supervisor or boss by phone, email or text message the same day. Notification of illness / VAB shall be registered in Primula, either by yourself or by the MBW Human Resources Officer.

 

Log in to Primula > My page > Sick Leave

You find Primula here.

(You will find instructions in Primula how to report sick leave in the column to the right of the page.)

If you are ill or on VAB more than 7 days, you must submit a medical certificate to the MBW's Human Resources officer.

To receive compensation for the care of a sick child, you must first register the care of the child to Försäkringskassan and then apply for the money once the child is healthy again. Register the care of a child (VAB) the first day you stay home.