MetaSUB är ett internationellt konsortium av laboratorier världen över som arbetar med att kartlägga mikroorganismer i tunnelbanesystemet i över 70 storstäder, däribland New York, Sao Paulo, Shanghai och Moskva. Forskarna vill öka förståelsen för den specifika sammansättningen av mikroorganismer i tunnelbanemiljön och undersöka hur mikrobiomet förändras med väder, årstider och människoströmmar. Med ökad kunskap kan vi bidra till att förbättra vår omgivning och miljö och förhoppningsvis minska spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer. MetaSUB projektet löper under en femårsperiod och startade upp 2016.

Professor Per Ljungdahl vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut tillsammans med Klas Udekwu, PhD (Sos BIOs) ansvarar för projektet MetaSUB i Stockholm och projektet utförs i samarbete med Region Stockholm.

Hur går provtagningen till?

Forskare och studenter från Stockholms universitet tar prover från olika ytor vid tunnelbanestationer och i tåg. Ett prov tas genom att gnugga/stryka ytan med en nylontuss som sedan läggs i en särskild förpackning. Varje prov tar ca 3 minuter inklusive dokumentation av GPS-positionen, temperaturmätning och ett foto av provytan. Provtagningen sker på andra tider än rusningstider då det är lite lugnare i trafiken. Arvsmassan från de olika mikroorganismer som samlas in i proven analyseras sedan och sammansättningen jämförs med resultaten från andra ytor och andra städer.

Den 22 april och 6 maj 2020 kommer vi att göra en extra insats och ta prover för att analysera om vi kan hitta spår av covid-19 virus (SARS-CoV-2) på exponerade ytor i SL:s stationer, t.ex. vid spärrar och på stänger

Är mikroorganismer farliga?

Varje timme avger individer över 40 miljoner bakterieceller från handen, munnen, håret och andra kroppsdelar samt ett okänt antal viruspartiklar som landar på golv, väggar och andra ytor. Det uppskattas att över 99,9999 % av de mikroorganismer vi kommer i kontakt med varje dag är desamma som vi redan bär på oss och påverkar alltså inte vår hälsa. Tack vare kunskap om god hygien och åtgärder som vaccinationsprogram är våra närmiljöer mycket säkra. Dock är det viktigt att inse att vissa virus förblir potenta riskfaktorer, särskilt influensa virus och även vanligt förkylningsvirus som uppvisar ökad spridning under visa årstider. För närvarande är COVID-19 ett utmärkt exempel på problem som uppstår med virusinfektioner.-

Vill du veta mer om projektet?

 

Läs mer på MetaSUBs webbsida: www.metasub.org

Kontakt:    Per Ljungdahl    per.ljungdahl@su.se

              Klas Udekwu     sosbios@udekwu.com