Forskarna Klas Udekwu och Per Ljungdahl med forskargrupper vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut är en del av projektet MetaSUB som kartlägger mikroorganismer i tunnelbanan.

MetaSUB är ett internationellt konsortium av laboratorium världen över som arbetar med att kartlägga mikroorganismer i tunnelbanesystemet. Med ytterligare kunskap kan vi bidra till att förbättra vår omgivning och miljö och förhoppningsvis minska spridningen av sjukdomsaltrande mikroorganismer.

Stockholm är en av många städer som ingår i projektet, däribland New York, Sao Paulo, Shanghai och Moskva. Projektet kommer att pågå under en femårsperiod och går ut på att identifiera mikroorganimser i tunnelbanesystemet. Forskarna vill öka förståelsen för den specifika sammansättningen av mikroorganismer i  tunnelbanemiljön och undersöka hur miljön förändras med väder, årstider och människoströmmar.

Hur går provtagningen till?

Forskare och studenter från Stockholms universitet tar prover från olika ytor vid tunnelbanestationer och i tåg. Provet tas genom att gnugga ytan med en nylontuss som sedan läggs i en särskild förpackning. Varje provtagning tar ca 3 minuter inklusive dokumentation av GPS-positionen och ett foto av provytan. Provtagningen kommer att ske när det är lite lugnare i trafiken. Provet kommer senare att analyseras av forskare vid Stockholms universitet och jämföras med resultat från andra städer.

Är mikroorganismer farliga?

Varje timme avger du över 40 miljoner bakterieceller från handen, munnen, håret och andra kroppsdelar som landar på golv, väggar och andra ytor. Det uppskattas att över 99,9999 % av de bakterieceller vi får kontakt med varje dag liknar de vi redan har på oss och påverkar inte vår hälsa. Tack vare kunskap om god hygien och åtgärder som vaccinationsprogram är våra närmiljöer säkra även om det inte förhindrar att vi kan smittas av virusinfektioner som influensa.

Samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting

Projektet är ett av flera pilotprojekt inom samarbetsavtalet mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Läs mer om samarbetsavtalet, här.

 

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer på MetaSUBs webbsida: www.metasub.org