Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

69th Lindau Nobel Laureate Meeting – unikt tillfälle för unga framstående fysiker

Varje sommar samlas cirka 30 Nobelpristagare på ön Lindau i Bodensjön för att träffa nästa generation av framstående forskare. Kungl. Vetenskapsakademien, i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse, ger nu möjlighet att ansöka om deltagande 2019.

Äggkartongssymmetri

Utomhusmatematik på universitetet för 300 skolbarn

Under en heldag fick drygt 300 skolelever i årskurs 2, 3 och 4 prova på matematikundervisning utomhus på Frescati. Det var lärarstudenter som fått i uppdrag att planera utomhusmatematik och sedan genomföra den praktiskt med skolbarnen.