Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
whistle_ikon

Visselblåsarfunktion inrättas för medarbetare

I sommar kommer universitetet att ha ett nytt system för att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Mer information hittar du på Medarbetarwebben.

Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Internationalisering på flera fronter

Samtidigt som universitetet driver internationell samverkan på flera fronter står internationaliseringen inför stora utmaningar.

Illustration: Sara-Maria

Årets lärarpristagare utsedda

Priset Årets lärare 2022 går till Katarina Fast Lappalainen, John Fitzpatrick, Olov Karlsson, Lena Sjögren samt Oliver Smith.

information

Uppdaterad krisplan

Sedan den 30 juni har universitetet en ny uppdaterad krisplan. Den anger bland annat universitetets organisation och ansvarsfördelning avseende krisberedskap och krishantering vid allvarliga händelser.

Foto: Pixabay

Vad ska du läsa i sommar?

För många innebär semestern tid för avkoppling och läsning av böcker som kanske blivit liggande. Här berättar några medarbetare om vilka böcker de planerar att läsa i sommar.