Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Känner du till universitetets kanaler för kommunikation?

Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?

Nobel Calling på campus

Nobel Calling på Stockholms universitet

I samarbete med Nobel Center and Friends arrangerar Stockholms universitet ett flertal aktiviteter för att uppmärksamma Nobelpriset på campus i samband med tillkännagivandeveckan i oktober.