Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Lärarrekrytering och de sakkunnigas roll

Lärarnas vetenskapliga och pedagogiska skicklighet lägger grunden för kvaliteten i vår utbildning och forskning.

Ny policy för öppen vetenskap vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har som första lärosäte i Sverige en övergripande policy för öppen vetenskap

Två dagars firande i Blå hallen

I slutet av september hyllades bildning och kunskap i Stockholms stadshus när Stockholms universitet arrangerade två installations- och promotionshögtider. 

Universitetsmiljön i Sverige – så funkar den

Vilka oskrivna regler finns det i den svenska universitetsmiljön som kan vara svåra att förstå för forskare från andra länder?

Bild på en fyr

Nytt om donationer och gåvor

Stockholms universitet har regler för donationer och gåvor samt väl utvecklade rutiner och checklistor. Nu finns regler på plats och dessutom upparbetade rutiner för hur man går tillväga med processen.